അർജുന അവാർഡ്

കായികലോകത്തെ സംഭാവനകൾക്ക് ഭാരത സർക്കാർ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് അർജുന അവാർഡ്.
1961 ഏർപ്പെടുത്തിയ കായിക രംഗത്തെ പ്രധാന അവാർഡുകളിൽ ഒന്നാണ് അർജുന അവാർഡ്.
പുരസ്കാര തുക: അഞ്ചു ലക്ഷം 
അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ വനിത - മീന ഷാ (1962 ബാഡ്മിൻറൺ)
അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി - സി ബാലകൃഷ്ണൻ.
അർജുന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത - കെ സി ഏലമ്മ.
അർജുന പുരസ്കാരം നേടിയ ഏക മലയാളി ഫുട്ബോൾ താരം - ഐ എം വിജയൻ
അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി അത്‌ലറ്റ് - ടി സി യോഹന്നാൻ (1974)
സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർക്ക് അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ച വർഷം 1994

Award Winners 2019
 • Ravindra Jadeja (cricket) 
 • Mohammed Anas Yahiya (athletics) 
 • Gurpreet Singh Sandhu (football) 
 • Sonia Lather (boxing) 
 • Chinglensana Singh Kangujam (hockey) 
 • S Bhaskaran (bodybuilding), Ajay Thakur (kabaddi) 
 • Anjum Moudgil (shooting) 
 • Bhamidipati Sai Praneeth (badminton)   
 • Tajinder Pal Singh Toor (athletics)  
 • Pramod Bhagat (para sports-badminton) 
 • Harmeet Rajul Desai (table tennis) 
 • Pooja Dhanda (wrestling) 
 • Fouaad Mirza (equestrian) 
 • Simran Singh Shergill (polo) 
 • Poonam Yadav (cricket) 
 • Swapna Burman (athletics) 
 • Sundar Singh Gurjar (para sports-athletics) 
 • Gaurav Singh Gill (motorsports).

Previous Post Next Post