ഉത്തരപര്‍വ്വത മേഖല>>ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഭൂവിഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?
 1. ഉത്തരപര്‍വത മേഖല
 2. ഉത്തര മഹാസമതലം
 3. ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി
 4. തീരസമതലങ്ങൾ  
 5. ദ്വീപുകൾ
>>ഉത്തരപര്‍വ്വതമേഖലയുടെ സ്ഥാനം
ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറു ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ വടക്കു കിഴക്ക് അരുണാചൽ പ്രദേശ് വരെ 

>>ഉത്തര പർവ്വത മേഖല കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ
 • ഹിമാചൽ പ്രദേശ് 
 • ഉത്തരാഖണ്ഡ് 
 • സിക്കിം 
 • അരുണാചൽ പ്രദേശ് 
 • നാഗാലാൻഡ് 
 • മണിപ്പൂർ 
 • മേഘാലയ 
 • മിസോറാം
 • ത്രിപുര
 • ജമ്മു കാശ്മീർ
 • ലഡാക്ക്
>>ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ മേഖല
 ഹിമാലയ നിരകളുടെ ഏറ്റവും തെക്കുഭാഗം

>>ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫലപുഷ്ടി കൂടിയ മണ്ണ് ഏതാണ്
പർവ്വത മണ്ണ്

>>ഉത്തരപർവ്വത മേഖലയിലെ പ്രധാന സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാം
 സിംല, ഡാർജിലിങ്, കുളു, മണാലി

>>ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന പ്രധാന നദികൾ ഏതെല്ലാം
സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര 

>>ഉത്തരപര്‍വ്വത മേഖലയെ ആ മേഖലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പര്‍വ്വത നിരകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എത്ര വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
3

>>ഉത്തരപര്‍വ്വത മേഖലയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പര്‍വ്വത നിരകൾ ഏതെല്ലാം?
 1. ഹിമാലയം
 2. ട്രാന്‍സ്‌ - ഹിമാലയം
 3. പൂര്‍വാചല്‍ /കിഴക്കൻ മലനിരകൾ
Previous Post Next Post