Assistant Director of National Savings (Degree Level Main Examination) Question Paper and Answer Key

Question Code: 130/2022 (A)

Name of Post: Assistant Director of National Savings (Degree Level Main Examination)

Department: The Kerala National Savings Service

Cat. No: 133/2020 to 135/2020

Date of Test: 23.12.2022

 1.KPCC യുടെ നാലാം പ്രവിശ്യാ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ്‌ ?
i. 1930 ലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്‌ അംഗീകരിച്ച“പൂർണ്ണ സ്വരാജ്‌ " പ്രമേയം അത്‌ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
ii. പ്രത്യേക കേരള പ്രവിശ്യ രൂപീകരിക്കണമെന്ന്‌ ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ പ്രമേയം പാസാക്കി.
iii. സരോജിനി നായിഡുവാണ്‌ ഇത്‌ നിശ്ചയിച്ചത്‌.
iv. പയ്യന്നൂരിലാണ്‌ നടന്നത്‌.
A) i ഉം ii ഉം iii ഉം
B) i ഉം iii ഉം iv ഉം
C) i ഉം ii ഉം iv ഉം
D) i ഉം iii ഉം iv ഉം

2. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ നിന്ന്‌ വയനാടിനെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയും പ്രമേയമാക്കിയുള്ള മലയാളം നോവലുകൾ കണ്ടെത്തുക.
i. ഉറൂബിന്റെ ഉമ്മാച്ചു'
ii. പി. വത്സലയുടെ നെല്ല്‌ '
iii. കെ. ജെ. ബേബിയുടെ 'മാവേലി മൺരം'
iv. കാക്കനാടന്റെ 'ഒറോത'
A) i ഉം ii ഉം iii ഉം
B) ii ഉംiii ഉം iv ഉം
C)i ഉം ii ഉം iv ഉം
D) i ഉം  iii ഉം  iv ഉം

3. ആരാണ്‌ എഴുതിയത്‌ : “സോഷ്യലിസമാണ്‌ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിന്റെ ഏക താക്കോൽ”
A) കാൾ മാർക്സ്‌
B) ഭഗത്‌ സിംഗ്‌
C) സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രബോസ്‌
D) ജവഹർലാൽ നെഹ്റു

4. കാബൂളിൽ സ്ഥാപിതമായ “ദി പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ്‌ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ” എന്നതുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കണ്ടെത്തുക.
i. ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി
ii. മഹേന്ദ്ര പ്രതാപ്‌
iii. ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള
iv. സുഭാഷ്‌ ചന്ദ്രബോസ്‌
A) i ഉംii ഉം
B) ii ഉം iii ഉം
C) iii ഉം ivഉം
D) i ഉം  ivഉം

5. താഴെ ലിസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില പ്രമുഖ ലോക സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ച്‌ ശരിയായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.
i. ദ ലീഗ്‌ ഓഫ്‌ നേഷൻസ്‌ - വുഡ്രോ വിൽസൺ - വെർസൈൽസ്‌ ഉടമ്പടി.
ii. ദ യുണൈറ്റഡ്‌ നേഷൻസ്‌ - ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഡി. റൂസ്വെൽറ്റ്‌ -- ദ അറ്റ്ലാന്റിക്‌ ചാർട്ടർ.
iii. ദ കോമൺവെൽത്ത്‌ ഓഫ്‌ നേഷൻസ്‌ - ആർതർ ജെയിംസ്‌ ബാൽഫോർ - സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്‌ ഓഫ്‌ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്റർ
A) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
B) i ഉം ii ഉംമാത്രം
C)  ii ഉം iii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

6. ആസാദി കാ അമൃത്‌ മഹോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'ഹർ ഘർ തിരംഗ' കാമ്പയിൻ സാധ്യമാക്കിയത്‌ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത്‌ ഭേദഗതിയാണ്‌
i. ചിഹ്നങ്ങളും പേരുകളും (അനുചിതമായ ഉപയോഗം തടയൽ) നിയമം1 950.
ii. ഫ്ളാഗ്‌ കോഡ്‌ ഓഫ്‌ ഇന്ത്യ 2002.
iii. ദ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ്‌ ഇൻസൾട്ട്സ്‌ ടു നാഷണൽ ഹോണർ ആക്ട്‌, 1971.
A)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
B) ii മാത്രം
C) ii ഉം iii ഉം
D) i ഉം iii ഉം


 

 

 

 Correct Answer : B

8. Assertion (A) : ഗൾഫ്‌ പ്രവാഹം ലാബ്രഡോർ വൈദ്യുതധാരയുമായി ചേർന്ന്‌ വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക്‌ പ്രദേശത്ത്‌ ഇടതൂർന്ന മൂടൽമഞ്ഞ്‌ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
Reason  (R) : ചൂട്‌ പ്രവാഹങ്ങൾ തണുത്ത വൈദ്യുതധാരയുമായി ചേരുമ്പോൾ താപനിലയുടെ വിപരീതം സംഭവിക്കുന്നു.
കോഡുകൾ :
A)  (A) , (R) എന്നിവ ശരിയാണ്‌, (R) എന്നത്‌ (A) യുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമാണ്‌
B) (A) ,(R)  എന്നിവ ശരിയാണ്‌, എന്നാൽ (R) എന്നത്‌ (A) യുടെ ശരിയായ വിശദീകരണമല്ല
C) (A) ശരിയാണ്‌, എന്നാൽ (R) എന്നത്‌ തെറ്റാണ്‌
D) (A)  തെറ്റാണ്‌, എന്നാൽ (R)എന്നത്‌ ശരിയാണ്‌


9. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി ?
a. ഇടുങ്ങിയ മേഖലയായ ഇന്റർട്രോപ്പിക്കൽ കൺവെർജൻസ്‌ സോണിനുള്ളിൽ ട്രേഡ്‌ കാറ്റുകൾ ഒത്തുചേരുന്നു.
b. ഡോൾഡ്രം ശാന്തവും വേരിയബിളും ആയ കാറ്റിന്റെ ബെൽറ്റാണ്‌.
c. 25°ക്കും 40° അക്ഷാംശത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ ഉയർന്ന മർദ്ദ വലയം കുതിര അക്ഷാംശം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
d. വെസ്റ്റേർലിസ്‌ 60°ക്കും 90°ക്കും ഇടയിൽ അക്ഷാംശങ്ങളിൽ വീശുന്നു.
കോഡുകൾ :
A)  പ്രസ്താവന a, b എന്നിവ ശരിയാണ്‌ c, d എന്നിവ തെറ്റാണ്‌
B) പ്രസ്താവന b,d എന്നിവ ശരിയാണ്‌, a,c  എന്നിവ തെറ്റാണ്‌
C) പ്രസ്താവന b, c, d എന്നിവ ശരിയാണ്‌, a തെറ്റാണ്‌
D) പ്രസ്താവന a,b, cഎന്നിവ ശരിയാണ്‌, d തെറ്റാണ്‌

10.വ്യത്യസ്ത സ്കെയിലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യൻ ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ മാപ്പുകൾ ചുവടെനൽകിയിരിക്കുന്നു. ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ വലിയ സ്കെയിലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയായ ക്രമം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A)  മില്ല്യൻ ഷീറ്റ്‌, ക്വാഡ്രൻ്റ് ഷീറ്റ് , 15' ഷീറ്റ്‌, ഡിഗ്രി ഷീറ്റ്‌
B) മില്ല്യൻ ഷീറ്റ്‌, ഡിഗ്രി ഷീറ്റ്‌, ക്വാഡ്രൻ്റ് ഷീറ്റ്‌, 15' ഷീറ്റ്‌
C) മില്ല്യൻ ഷീറ്റ്‌, 15 ഷീറ്റ്‌, ഡിഗ്രി ഷീറ്റ്‌, ക്വാഡ്രൻ്റ് ഷീറ്റ്‌
D)) മില്ല്യൻ ഷീറ്റ്‌, ക്വാഡ്രൻ്റ് ഷീറ്റ്‌, ഡിഗ്രി ഷീറ്റ്‌,15' ഷീറ്റ്‌

11.കേരളത്തിലെ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാനവും താഴെ കൊടുക്കുന്നു.താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ്‌ ഉപയോഗിച്ച്‌ പട്ടികയിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.


 
Correct Answer:C

12. 2022-ലെ ഭൗമദിനത്തിന്റെ തീം
A)  നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുക
B) നമ്മുടെ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക
C) നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക
D) പ്ലാസ്റ്റിക്‌ മലിനീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുക

13. GST സംബന്ധിച്ച താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക.
i. ഇന്ത്യയിലെ പരോക്ഷ നികുതിയുടെ ഏകീകൃത രൂപമാണ്‌ ദ.
ii. 2017 ജൂലൈ-1 മുതലാണ്‌ ഇന്ത്യയിൽ ദ നിലവിൽ വന്നത്‌.
iii. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയാണ്‌ GST കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ.
iv.CGST, SGST, IGST, UTGST, CESS എന്നിവ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള GST ആണ്‌.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരി
A) i ഉം ii ഉം
B) iii മാത്രം
C) i ഉം iii ഉം iv ഉം
D) i ഉം ii ഉം  iii ഉം iv ഉം

14. ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിന്റെ മഹലനോബിസ്‌ മാതൃകയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയത്‌ ഇന്ത്യയിലെ ഏത്‌ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ്‌
A)  ആറാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
B) മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
C) നാലാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
D) രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി

15. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോക്സൈറ്റ്‌ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം
A) ഒഡീഷ
B) ഛത്തീസ്ഗഡ്‌
C) മഹാരാഷ്ട്ര
D) മധ്യപ്രദേശ്‌

16. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ (NEP), (1991) പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
i. ദാരിദ്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും കുറയ്ക്കാൻ.
ii. പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക്‌ കൂറയ്ക്കുന്നതിനും പേയ്മെന്റിലെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും.
iii. ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്കിലേക്ക്‌ നീങ്ങാനും മതിയായ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും.
iv. ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ 'ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ രംഗത്തേക്ക്‌ വിഴ്ത്താനും വിപണി ദിശയിൽ അതിന്‌ പുതിയ ഈന്നൽ നൽകാനും.
മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
A)  i മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം
C) ii ഉം iii ഉം iv ഉം
D) i ഉം  ii ഉം iii ഉം iv ഉം

17.പങ്കാളിത്ത സാമ്പത്തികത്തിലൂടെ ഇതരവും സുസ്ഥിരവും തുല്യവുമായ കൃഷിയുടെയും ഗ്രാമീണവികസനത്തിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തികവും, സാമ്പത്തികേതരവുമായ ഇടപെടലുകൾ, നവീകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, സ്ഥാപന വികസനം തുടങ്ങിയവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദൗത്യവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ തിരിച്ചറിയുക.
A) LIC
B) IDBI
C) IRDA
D) NABARD

18.2022-ലെ വേൾഡ്‌ ഹാപ്പിനസ്‌ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യമേത്‌ ?
A) അയർലൻഡ്‌
B) ഐസ്‌ലാൻഡ്‌
C) ഫിൻലാൻഡ്‌
D) സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്‌

19.സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം എത്ര വർഷം വരെയുണ്ട്‌ ?
A)  10 വർഷം
B) 14 വർഷം
C) 15 വർഷം
D) 18 വർഷം

20.ആർട്ടിക്കിൾ 19 പ്രകാരം ഉറപ്പു നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിന്റെയും അഖണ്ഡതയുടെയും താൽപ്പര്യം അനുസരിച്ചു ഏതാണ്‌ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമല്ലാത്തത്‌ ?
A)  സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും
B) കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള  സ്വാതന്ത്യം
C) സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം
D) സമ്മേളനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

21.ഭരണഘടനയിലെ ഏത്‌ വ്യവസ്ഥയാണ്‌ ആനന്ദത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്‌ ?
A)  ആർട്ടിക്കിൾ 310
B) ആർട്ടിക്കിൾ 210
C) ആർട്ടിക്കിൾ 312
D) ആർട്ടിക്കിൾ 313

22.GST  കൗൺസിൽ  ചെയർപേഴ്‌സൺ
A)  പ്രധാനമന്ത്രി
B)  പ്രസിഡന്റ്‌
C)  കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി
D)  ഗവർണർ

23.താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാം
A)  യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ സായുധ കലാപം
B) ഭരണഘടനാ യന്ത്രങ്ങളുടെ പരാജയം
C) ഇന്ത്യയുടെയോ അതിന്റെ പ്രദേശത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിന്റെയോ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയോ ക്രെഡിറ്റോ ഭീഷണിയിലാകുമ്പോൾ
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവജെല്ലാം

24.അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ്  ട്രിബ്യൂണലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ ഭരണഘടനയുടെ ഏത്‌ വ്യവസ്ഥയാണ്‌ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്‌
A) ആർട്ടിക്കിൾ 323
B) ആർട്ടിക്കിൾ 323 A,
C) ആർട്ടിക്കിൾ 323 B
D) ഇവയൊന്നുമല്ല

25. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 338 വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്‌ എന്ത്‌ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ വേണ്ടിയാണ്‌ ?
A) പട്ടികജാതിക്കാർക്കായുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷൻ
B) ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ
C) ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ
D) ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

26. ഭരണഘടനയുടെ ഏത്‌ ആർട്ടിക്കിളാണ്‌ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ വ്യാപനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ യൂണിയനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത്‌ ?
A)  ആർട്ടിക്കിൾ 349
B) ആർട്ടിക്കിൾ 350
C) ആർട്ടിക്കിൾ 350-A
D) ആർട്ടിക്കിൾ 351

27. ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺട്രോളർ ആൻഡ്‌ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ആരാണ്‌ ?
A)  ഗിരീഷ്‌ ചന്ദ്ര മുർമു
B) ആർ. വെങ്കിട്ടരമണി
C) ഡോ. ഭഗവാൻ ലാൽ സാഹ്നി
D) ഡോ. മനോജ്‌ സോണി

28. ജസ്റ്റിസ്‌ രജീന്ദർ സിംഗ്‌ സർക്കറിയയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കറിയ കമ്മീഷനിൽ മറ്റു രണ്ട്‌ അംഗങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ?
i. ബി. ശിവരാമൻ
ii. ഡോ. എസ്‌. ആർ. സെൻ
iii. കെ. കുഞ്ഞാമൻ
iv. ജസ്റ്റിസ്‌ ജെ. പാട്ടിൽ
A) i മാത്രം
B) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം
C) i ഉം ii ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

29. സന്തോഷവും വേദനയും അളക്കുന്നതിന്‌ ജെറമി ബെന്തം ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിരത്തി. ഇത്‌ അറിയപ്പെടുന്നത്‌
A) ഫെലിസിഫിക്‌ കാൽക്കുലസ്‌
B) ഭൗതികവാദം
C) തൊഴിൽ സിദ്ധാന്തം
D) മിച്ചമൂല്യം

30. “സെഫോളജി' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത്‌ ആരാണ്‌
A) സി. എച്ച്‌. താക്കൂർ
B) മാർട്ടിൻ വ്‌ളാഡിമിർ
C) തോമസ്‌ ജെഫേഴ്‌സൺ
D) ആർ. ബി. മക്കല്ലം

31.ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റലൈസേഷന്റെ നാല്‌ അടിസ്ഥാനങ്ങളായ ഉദ്ദേശ്യം, പ്രക്രിയ, വ്യക്തികൾ, സ്ഥലം എന്നിവ “415 ''എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത്‌ ആര്‌ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ആശയമാണ്‌ ?
a. ലൂഥർ ഗുലിക്ക്‌
b. ചെസ്റ്റർ ബെർണാഡ്‌
c. വുഡ്രോ വിൽസൺ
d. ലിൻഡാൽ ഉർവിക്ക്‌
A) c ഉം d ഉം മാത്രം
B) a ഉം d ഉം മാത്രം
C) a ഉം  b ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നുമല്ല

32.“ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ്‌ റുപീ : ഇട്സ്‌ ഒറിജിൻ ആൻഡ്‌ ഇട്സ്‌ സൊല്യൂഷൻ” എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത്‌ ആരാണ്‌ ?
A)  ആനി ബസന്റ്‌
B) J. B. കൃപലാനി
C) B. R. അംബേദ്കർ
D) ചാരു മജുംദാർ

33.കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ 2013 ജൂൺ 3-ന്‌ നിലവിൽ വന്നു. കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ്‌ 0
A)  കെ. വി. മനോജ്‌ കുമാർ
B) ജസ്റ്റിസ്‌ ശ്രീദേവി
C) ഡോ. രാധാകൃഷ്ണൻ
D) ജസ്റ്റിസ്‌ കെ. ജി. ബാലകൃഷ്ണൻ

34.ജീവശാസ്ത്രപരമായ തെളിവുകളും ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിലെ പ്രതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറി സാങ്കേതികതയാണ്‌
A) പോളിമറേസ്‌ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ
B) DNA സ്വീക്വൻസിങ്‌
C) DNA ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ്‌
D) ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറെസിസ്‌

35.നിങ്ങൾ ഒരാളെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പേശികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന രാസവസ്തു ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഏതാണാ രാസവസ്തു ?
A) അസറ്റിക്  ആസിഡ്‌
B) ആൽഫ-ലിപ്പോയിക്‌ ആസിഡ്‌
C) ലിനോലെനിക്‌ ആസിഡ്‌
D) ലാക്റ്റിക്‌ ആസിഡ്‌

36.ഏത്‌ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെയാണ്‌ സാധാരണയായി എയ്ഡ്സ്‌ വൈറസ്‌ ആക്രമിക്കുന്നത്‌ ?
A) ടി. ലിംഫോസൈറ്റുകൾ
B) ബി. ലിംഫോസൈറ്റുകൾ
C) നാച്ചുറൽ കില്ലർ കോശങ്ങൾ
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

37.പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിലൂടെയോ മുൻകാല അണുബാധയിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച പ്രതിരോധശേഷിയിലൂടെയോ ഒരു ജനസംഖ്യയ്ക്ക്‌ പ്രതിരോധശേഷി ലഭിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്നുള്ള പരോക്ഷ സംരക്ഷണത്തെ വിളിക്കുന്നു
i. ജനസംഖ്യയുടെ പ്രതിരോധശേഷി (പോപുലേഷൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി)
ii. കോശ മധ്യസ്ഥ പ്രതിരോധശേഷി (സെൽ മീഡിയേറ്റഡ്‌)
iii. സഹജമായ (ഇന്നേറ്റ്‌) പ്രതിരോധശേഷി
iv. ഹെർഡ്‌ പ്രതിരോധശേഷി
A)  i ഉം iii ഉം
B) ii ഉം iv  ഉം
C) ii ഉം iii ഉം
D)  i ഉം iv  ഉം

38.ഏത്‌ രോഗം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ്‌ സർക്കാർ വൻതോതിലുള്ള ഡ്രഗ്‌ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നത്‌ ?
A)  മലേറിയ
B) ഫൈലേറിയ
C) ഡെങ്കിപ്പനി
D) ചിക്കൻഗുനിയ

39.ഒരു ബോൾ തിരശ്ചീനമായി θ കോണിൽ u പ്രവേഗത്തിൽ എറിയുന്നു. അതിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റിൽ, തിരശ്ചീന വേഗതയാണ്‌
A)  പൂജ്യം
B) u cosθ
C) u sinθ  1
D) u

40.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ തരംഗദൈർഘ്യം വർദ്ധിക്കുന്ന ക്രമത്തിലുള്ളത്‌ ?
A) ഇൻഫ്രാറെഡ്‌, അൾട്രാവയലറ്റ്‌, എക്സ്‌-റേ
B) എക്സ്‌-റേ, ഇൻഫ്രാറെഡ്‌, അൾട്രാവയലറ്റ്‌
C) അൾട്രാവയലറ്റ്‌, ഇൻഫ്രാറെഡ്‌, എക്സ്‌-റേ
D) എക്സ്‌-റേ, അൾട്രാവയലറ്റ്‌, ഇൻഫ്രാറെഡ്‌

41.മൊത്തം വോളിയം V ആയ ഒരു മരം കഷ്ണം, ρ സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു ദ്രാവകത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മരത്തിന്റെ സാന്ദ്രത d ആണെങ്കിൽ, ദ്രാവകത്തിൽ മുക്കിയ മരത്തിന്റെ വോളിയം


A) Vd/ρ
B) Vρ/d
C) ρd/V
D) V/ρd

 42.2021 -ലെ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ഭാഗികമായി സ്യൂകുറോ മനാബെയ്ക്കും ക്ലോസ്‌ ഹാസൽമാനിനും അവരുടെ പഠനത്തിന്‌ ലഭിച്ചു. അവരുടെ പഠനം എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ?
A) എക്സോപ്ലാനറ്റുകളുടെ ഗുണവിശേഷതകൾ
B) കോസ്മോളജിക്കൽ മോഡലുകൾ
C) ആഗോളതാപന പ്രവചനങ്ങൾ
D) ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻസ്‌

43. NH3, CO2, NO,F2  എന്നിവയ്ക്കായുള്ള വാൻ ഡെർ വാൽസ്‌ സ്ഥിരമായ 'a' നൽകിയിരിക്കുന്നത്‌ യഥാക്രമം 4.225, 3.658,1.460,1.171 എന്നിവയാണ്‌. ഈ വാതകങ്ങളിലൊന്ന്‌ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ദ്രവീകരിക്കപ്പെടുന്നു.
A) CO2
B) NO
C) NH3
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല

44.ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഗ്രൂപ്പ്‌ 17-ൽ അയോഡിന്‌ താഴെയുള്ള മൂലകമാണ്‌ അസ്റ്റാറ്റിൻ.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്‌ ശരിയല്ലാത്തത്‌ ?
A) ഇത്‌ അയോഡിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ്‌ കുറവാണ്‌
B) അത്‌ 1 ഓക്ലിഡേഷൻ അവസ്ഥ മാത്രമേ കാണിക്കൂ
C) അപകടകരമായ റേഡിയോ ആക്ടീവ്  മൂലകമാണിത്‌
D) ഹാലൊജൻ മൂലകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ അംഗമാണിത്‌

45.ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം, സാധാരണയായി ഒരാളെ വേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും രക്തത്തിലെ CO2 ന്റെ സാന്ദ്രത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏത്‌ വിധത്തിലാണ്‌ ഇത്‌ രക്തത്തിന്റെ pH മാറുന്നത്‌ ?
A)  pH വർദ്ധിപ്പിക്കും
B) pH കുറയും
C) മാറ്റമില്ല
D) pH 7 ആയിരിക്കും

46.എയ്റോസ്പേസ്‌ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‌ ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള ബീറ്റാ ടൈറ്റാനിയം അലോയ്‌ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം ഏതാണ്‌ ?
A)  ദ ഡിഫൻസ്‌ റിസർച്ച്‌ ആൻഡ്‌ ഡവലപ്പ്മെന്റ്‌ ഓർഗനൈസേഷൻ (DRDO)
B) ഇന്ത്യൻ സ്പേസ്  റിസർച്ച്‌ ഓർഗനൈസേഷൻ (ISRO)
C) അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ഓഫ്‌ എയറോനോട്ടിക്സ്‌ ആൻഡ്‌ ആസ്ട്രോനോട്ടിക്സ്‌ (AIAA)
D) ദ നാഷണൽ ടെക്നിക്കൽ റിസർച്ച്‌ ഓർഗനൈസേഷൻ (NTRO)


47.ഇവരിൽ ആരായിരുന്നു 'ദ പവർ ഓഫ്‌ ഡോഗ്‌ ' എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ?
A)  സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ്‌
B) പോൾ ആൻഡേഴ്സൺ
C) ജെയിൻ ക്യാമ്പിയൻ
D) ക്ലോ ഷാവോ

48.ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ 2022 വനിതാ സിംഗിൾസ്‌ ഫൈനലിലെ വിജയി ആരാണ്‌ ?
A) ഡാനിയേൽ കോളിൻസ്‌
B) സിമോണ ഹാലെപ്‌
C) നവോമി ഒസാക്ക
D) ആഷ്ലീ ബെർട്ടി

49.കല്ലമ്പലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജൈന ദേവാലയമായ 'വിഷ്ണുഗുഡി ബസദി' ഏത്‌ ജില്ലയിലാണ്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ ?
A) വയനാട്‌
B) കാസർകോട്‌
C) പാലക്കാട്‌
D) കോഴിക്കോട്‌

50.കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ
A)  നേമം പുഷ്പരാജ്‌
B) മുരളി ചീറോത്ത്‌
C) അബ്ദുൽ കരീം
D) പി. വി. ബാലൻ

51.തുടർച്ചയായ മൂന്ന്‌ ഒറ്റ പൂർണ്ണസംഖ്യകളിൽ ആദ്യത്തേതിന്റെ നാലിരട്ടി, മൂന്നാമത്തേതിന്റെ ഇരട്ടിയേക്കാളും 6 കൂടുതലാണ്‌. രണ്ടാമത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യ എന്താണ്‌ ?
A) 11
B) 13
C) 9
D) 15

52.പാലിൽ 7% വെള്ളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌. ഇത്‌ 4% ആയി കുറയ്ക്കാൻ 10 ലിറ്റർ പാലിൽ എത്ര ശുദ്ധമായ പാൽ ചേർക്കണം ?
A) 6 ലിറ്റർ
B) 7.5 ലിറ്റർ
C) 6.5 ലിറ്റർ
D) 8.5 ലിറ്റർ

53.240 രൂപയ്ക്ക്‌ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അവയിൽ മൂന്നിലൊന്ന്‌ 7% നഷ്ടത്തിന്‌ വിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ, മൊത്തം ലാഭ ശതമാനം 5% ലഭിക്കുന്നതിന്‌ ബാക്കി എത്ര ലാഭ ശതമാനത്തിൽ വിൽക്കണം ?
A) 10%
B) 12%
C) 14%
D) 11%

54.ഒരു ഡസൻ കണ്ണാടി അടങ്ങിയ ഒരു കാർട്ടൺ താഴെ വീണാൽ, താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ തകർന്ന കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും പൊട്ടാത്ത കണ്ണാടിയിലേക്കുള്ള അനുപാതം അല്ലാത്തത്‌ ?
A) 2:1
B) 2:3
C) 3:1
D) 5:7

55.ഒരു ടയറിന്‌ രണ്ട്‌ പഞ്ചറുകളുണ്ട്‌. ആദ്യ പഞ്ചർ മാത്രം 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ടയറിനെ ഫ്ലാറ്റ്‌ ആക്കും, രണ്ടാമത്തേത്‌ മാത്രം 8 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത്‌ ചെയ്യുമായിരുന്നു. വായു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ് നിരക്കിൽ പുറത്തേക്ക്‌ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ, അത്‌ ഫ്ലാറ്റ്‌ ആക്കാൻ രണ്ട്‌ പഞ്ചറുകളും ഒരുമിച്ച്‌ എത്ര
സമയം എടുക്കും ?
Correct Answer:D


56.രാവിലെ 9 മണിക്ക്‌ ഒരു ക്ലോക്ക്‌ ശരിയായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്ലോക്കിൽ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ   മിനിറ്റ്‌ വർദ്ധിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക്‌ 2 മണി എന്ന്‌ ക്ലോക്ക്‌ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സമയം എന്തായിരിക്കും ?
A) 1 മണിക്കൂർ 48 മിനിറ്റ്‌
B) 1 മണിക്കൂർ 52 മിനിറ്റ്‌
C) 1 മണിക്കൂർ 46 മിനിറ്റ്‌
D) 1 മണിക്കൂർ 49 മിറ്റ്‌

57.ഡ്രിൽ : ബോർ : : സീവ്‌ :
A) പ്രൈ
B) ത്രഷ്‌
C) സിഫ്ട്
D) റിൻസ്‌

58.സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം കണ്ടെത്തുക :
8, 14, 26, 48, 98, 194, 386
A) 194
B) 48
C) 98
 D)14

59.രവി വടക്കോട്ട്‌ 9 കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന്‌ തെക്കോട്ട്‌ 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. പിന്നെ അവൻ കിഴക്കോട്ട്‌ 3 കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു. അവന്റെ ആരംഭ പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ അവൻ എത്ര അകലെയാണ്‌, ഏത്‌ ദിശയിലാണ്‌ ?
A)  5 കി.മീ. തെക്ക്‌-കിഴക്ക്‌
B) 5 കി.മി., വടക്ക്‌-കിഴക്ക്‌
C) 7 കി.മീ. തെക്ക്‌-കിഴക്ക്‌
D) 7കി.മീ. വടക്ക്‌-കിഴക്ക്‌

60.2005 മാർച്ച്‌ 10 വെള്ളിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ 2004 മാർച്ച്‌ 10 ആഴ്ചയിലെ ഏത്‌ ദിവസമായിരിക്കും?
A) തിങ്കളാഴ്ച
B) ചൊവ്വാഴ്ച
C) ബുധനാഴ്ച
D) വ്യാഴാഴ്ച

61.ഗ്രീൻ മാർക്കറ്റിംഗ്‌ തത്വങ്ങൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?
A) കാർഷിക വിപണനം
B) പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
C) സോഷ്യൽ മാർക്കറ്റിംഗ്‌ പരിസ്ഥിതി
D) ജൈവ ഉൽപ്പന്ന വിപണനം

62. “മാർക്കറ്റിംഗ്‌ മയോപിയ' അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്‌
A) നിലവിലെ ഉൽപ്പന്ന ഓഫർ
B) ഭാവി ഉൽപ്പന്ന ഓഫർ പ്രവചിക്കുന്നു
C) ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു
D) ഒരു ഉൽപ്പന്നം ചേർക്കുന്നു

63. പ്രമോഷൻ മിശ്രിതം ഉൾപ്പെടുന്നത്‌
A) ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ, ബ്രാൻഡ്‌, പാക്കേജ്‌, PLC
B) പരസ്യം, പ്രചാരം, പെർസോണൽ വില്പന , പ്രമോഷൻ
C) ഗതാഗതം, മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, പാക്കേജിംഗ്‌, ഉപഭോകതൃ സേവനം
D) ബ്രാൻഡ്‌ നാമം, ഉൽപ്പന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഡെലിവറി, ക്രെഡിറ്റ്‌

64. മാർക്കറ്റിംഗ്‌ ആശയം എന്നാൽ
A) എക്സ്ചേഞ്ച്‌ ആശയം
B) മെറ്റീരിയൽ ആശയം
C) വിതരണ ആശയം
D)  കരാർ ആശയം

65.സ്കിമ്മിംഗ് വിലനിർണ്ണയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌
A) പരീക്ഷണാത്മക വിലനിർണ്ണയം
B) കുറഞ്ഞ വില നിർണ്ണയം
C) ഉയർന്ന വിലനിർണ്ണയം
D) മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമല്ല

66. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്‌ ഓഫ്‌ പെർസോണൽ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ പ്രകാരം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ്‌ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വ്യാപ്തി താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ വിവരിച്ചിട്ടില്ല
A) പെർസോണൽ വശം
B) ക്ഷേമ വശം
C) ഇന്ത്യൻ ബന്ധങ്ങളുടെ വശം
D) സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ

67. മാനവ വിഭവശേഷി ആസൂത്രണം എന്നത്‌ സംഘടനയുടെ സംയോജിത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മനുഷ്യശക്തിയുടെ ആവശ്യകതയും ആ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്‌. ഇത്‌ പറഞ്ഞത്‌ ആരാണ്‌ ?
A) ബ്രൂസ്‌ പി. കോൾമാൻ
B) പീറ്റർ എഫ്‌. ഡ്രക്കർ
C) എഡ്വിൻ ബി. ഫ്ലിപ്പോ
D) ഹെൻറി ഫയോൾ

68.അപേക്ഷകരുടെ സംഘടനാപരമായ ആവശ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ്‌ RJP . RJPനിലക്കൊള്ളുന്നത്‌
A) റെഡി ജോബ്‌, പ്രോസസ്സ്‌
B) റിയൽ ജോബ്‌ പെർഫോമൻസ്‌
C) റിയലിസ്റ്റിക്‌ ജോബ്‌ പ്രിവ്യൂ
D) റേറ്റിംഗ്‌ ഇൻ ജോബ്‌ പാർട്ടിസിപേഷൻ

69.താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ആധുനിക രീതിയല്ലാത്തത്‌
A) BARS
B) MBO
C) ഫീൽഡ്‌ അവലോകനം
D) മൂല്യനിർണയ കേന്ദ്രം

70.ക്ലേട്ടൺ ആൽഡർഫറിന്റെ പ്രചോദന സിദ്ധാന്തം ഇതാണ്‌
A)  ERG സിദ്ധാന്തം
B) സിദ്ധാന്തം Z
C) രണ്ട്‌ ഘടക സിദ്ധാന്തം
D) വ്റൂമിന്റെ പ്രതീക്ഷ സിദ്ധാന്തം

71.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ മൂലധന രസീത്‌ അല്ലാത്തത്‌ ?
A)  നിക്ഷേപത്തിന്റെ ലാഭവിഹിതം
B) ബോണസ്‌ ഓഹരികൾ
C) അറിവിന്റെ വിൽപ്പന
D) ബിസിനസ്സ്‌ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞതിന്‌ നഷ്ട പരിഹാരം ലഭിച്ചു

72.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ മൊത്തത്തിലുള്ള വിപണി വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്‌ ?
A) സാമ്പത്തിക റിസ്ക്
B) പലിശ നിരക്ക്‌ റിസ്ക്‌
C) പർച്ചേസിംഗ്‌ പവർ റിസ്ക്‌
D) വിപണി അപകട സാധ്യത

73.താഴെപ്പറയുന്ന നികുതി നിരക്കുകളിൽ ഏതാണ്‌ ജി. എസ്‌. ടി. ക്ക്‌ കീഴിൽ ബാധകമല്ലാത്തത്‌ ?
A)  5%
B) 12%
C) 25%
D) 18%

74.പണപ്പെരുപ്പ രഹിത ഉപകരണം
A) ഓപ്ഷൻ ബോണ്ട്‌
B) വേരിയബിൾ റേറ്റ്‌ ബോണ്ട്‌
C) ഇൻഡെക്സ്‌ ലിങ്ക്ഡ്‌ ഗിൽറ്റ്‌ ബോണ്ട്‌
D) ഡീപ്പ്‌ ഡിസ്‌കൗണ്ട്  ബോണ്ട്‌

75. എന്താണ്‌ NIKKEI
A) ടോക്കിയോ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഓഹരി വില സൂചിക
B) ജാപ്പനീസ്‌ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ പേര്‌
C) രാജ്യങ്ങളുടെ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ജാപ്പനീസ്‌ പേര്‌
D) ജപ്പാനിലെ വിദേശ നാണ്യ വിപണി

76.കോർപ്പറേറ്റ്‌ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വികസനത്തിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഏതാണ്സംഭാവന നൽകിയത്‌ ?
A) “ആന്തരിക, 'ബാഹ്യ' ആശയവിനിമയ വിഷയങ്ങളെ നോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഏകീകൃത മാർഗം
B) ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പുരോഗമിച്ചു
C) സംഘടനാ പരിസ്ഥിതിയെയും പങ്കാളികളെയും കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ധാരണ
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം

77.ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതാപരമായ വിവരങ്ങളുടെവ്യാപനം അതിന്റെ വികസനത്തിൽ നിർണായകമാണ്‌.
A) പ്രചരണം
B) മതിപ്പ്‌
C) കറങ്ങുക
D) അഭിഭാഷക വൃത്തി

78.ഏഥൻസിലെ കോഡും വെനീസ്‌ കോഡും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം പഴയതിൽ ____________സംയോജനമായിരുന്നു.
A) നീതിശാസ്ത്രം
B) പ്രൊഫഷണൽ പെരുമാറ്റം
C) മാർക്കറ്റിംഗ്‌ ആശയവിനിമയം
D) കോർപ്പറേറ്റ്‌ ഭരണം

79.ഫലപ്രദമായ ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള പബ്ലിക്‌ റിലേഷൻസ്‌
A) വൺ-വേ, കേന്ദ്രീകൃത, സമമായ ആന്തരിക ആശയവിനിമയങ്ങൾ
B) ടു-വേ, പങ്കാളിത്തം, അസമമായ ആന്തരിക ആശയവിനിമയങ്ങൾ
C) ടു-വേ, പങ്കാളിത്തം, സമമായ ആന്തരിക ആശയവിനിമയങ്ങൾ
D) വൺ-വേ, പങ്കാളിത്തം, സമമായ ആന്തരിക ആശയവിനിമയങ്ങൾ

80.താഴെ ലിസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഏതാണ്‌ നല്ല അറിവുള്ള പൊതുസംവാദത്തിന്‌ സംഭാവന നൽകുന്നത്‌ ?
A) സത്യസന്ധത
B) അഭിഭാഷക വൃത്തി
C)വിശ്വസ്തത
D) സമഗ്രത

81. What is the antonym of the word ‘nadir’ ?
A) Ravage
B) Abundant
C) Zenith
D) Solicit

82. Supply the correct verb.
Jim, together with his son __________ the project.
A) introducing
B) introduces
C) introduce
D) are introducing

83. Correct the sentence.
Liona refrained to pay the fees.
A) Liona refrained from paying the fees
B) Liona refrained at paying the fees
C) Liona refrained to paying the fees
D) Liona refrained by paying the fees

84. Fill in the blank space with a question tag.
Nobody came, _____________ ?
A) Do they
B) Didn’t they
C) Did they
D) Don’t they

85. Fill in the blank space with the correct preposition.
 ___________, it is already late.
A) Beyond
B) Beside
C) Besides
D) Between

86. Convert the sentence into indirect speech.
 The teacher asked him, ‘are you ill ?’
A) The teacher asked him if he was ill.
B) The teacher ordered him whether he was ill.
C) The teacher told him if he was ill.
D) The teacher asked him he was ill.

87. Fill in the blank space with the appropriate word.
The snacks were __________ when the mother came.
A) All ready
B) Already
C) Altogether
D) All together

88. Convert into active voice.
The car has been repaired.
A) Someone repaired the car
B) The car was repaired by someone
C) Someone have repaired the car
D) Someone has repaired the car

89. Supply the right idiom.
Sam _________ for the fancy number.
A) Made quite a bit of headway
B) Paid through the nose
C) Got a finger in every pie
D) Had an axe to grind

90. Fill in the blank space with the apt phrasal verb.
 Is anybody willing to ___________ the task ?
A) Take off
B) Take for
C) Take on
D) Take in

91. അർത്ഥം കൊണ്ട്‌ വേറിട്ട്‌ നിൽക്കുന്ന പദം ഏത്‌ ?
A) ആക്ഷേപം
B)നിന്ദനം
C) പരിഭവം
D)പരിവാദം

92. ദൃഡം എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതമായി വരുന്ന പദം.
A) മൃദുലം
B)ശിഥിലം
C) ലഘു
D) ലളിതം

93. വിറ്റു എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതിയത്‌
A) വിറ്റ് + ഉ
B) വില്‌ + തു
C) വിൽ + റ്റു
D) വിൽ + തു

94. “വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുക” എന്നതിന്‌ സമാനമായ ശൈലി ഏത്‌ ?
A)  ഇലയിട്ട്‌ ചവിട്ടുക
B) ഇരുട്ടടി
C) ഒന്നും രണ്ടും പറയുക
D) ഉമ്മാക്കി കാട്ടുക

95. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നപുംസകലിംഗം അല്ലാത്തത്‌ ഏത്‌ ?
A) കുളം
B) കവിൾ
C) കാട്‌
D) കാള

96. ജാമാതാവ്‌ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം
A) മകളുടെ ഭർത്താവ്‌
B) ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ
C) മകന്റെ ഭാര്യ
D) സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്‌

97. ശരിയായ പദം ഏത്‌ ?
A) വിഡ്ഢിത്വം
B) വിഡ്ഢിത്ത്വം
C) വിഡ്ഢിത്തം
D) വിഡ്ഢിത്തരം

98. തെറ്റായ വാക്യം ഏത്‌ ?
A)  ഓരോ കടതോറും കയറി ഇറങ്ങി
B) ഓരോ കടയിലും കയറി ഇറങ്ങി
C) കടതോറും കയറി ഇറങ്ങി
D) കടയിൽ കയറി ഇറങ്ങി

99." മറന്നു പോയി” ഇതിലെ അടിവരയിട്ട പദം
A) ഗതി
B) ഘടകം
C) അനുപ്രയോഗം
D) വ്യാക്ഷേപകം

100. “Where there is a will there is a way" എന്നതിന്‌ സമാനമായ പഴഞ്ചൊല്ല്‌ ഏത്‌ ?
A)  ഗതികെട്ടാൽ പുലി പുല്ലും തിന്നും
B)താൻ പാതി ദൈവം പാതി
C) വേണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കും
D) ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയും ഉണ്ട്‌
Previous Post Next Post