Excise Inspector (Trainee)- Degree Level Main Examination Question Paper and Answer key

 Question Code: 122/2022 (A)

Name of Post: Excise Inspector (Trainee)- Degree Level Main Examination

Department: Excise

Cat. No: 497/2019, 498/2019

Date of Test: 29.11.2022

1. ഇന്ത്യയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രപതിയായ ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ കുറിച്ച്‌ താഴെ പറയുന്നവയിൽ
ഏതാണ്‌ ശരി ?
i. ജാർഖണ്ഡിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണറായിരുന്നു.
ii. റൈരംഗ്പൂർ നഗർ പഞ്ചായത്തിലെ കൗൺസിലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
1॥. വാണിജ്യത്തിനും ഗതാഗതത്തിനും സ്വതന്ത്ര  ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയായിരുന്നു.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉം iii ഉം മാത്രം
D)  മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം (i,ii,iii)

2. മലബാറിലെ ക്വിറ്റ്  ഇന്ത്യാ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കീഴരിയൂർ ബോംബ്‌ കേസിന്റെ പ്രധാന നേതാവ്  ആരായിരുന്നു ?
A) ഡോ. കെ. ബി. മേനോൻ
B) കെ. കേളപ്പൻ
C)മുഹമ്മദ്‌ അബ്ദുർറഹിമാൻ
D) കെ. കുമാർ

3. "ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഉന്മൂലനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജാതി ജനതയെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല) എന്ന്‌ ആരാണ്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്‌ ?
A) മഹാത്മാഗാന്ധി
B) അംബേദ്കർ
C)  രാജാറാം മോഹൻ റോയ്‌
D) വിവേകാനന്ദൻ

4. ജെയിംസ്‌ രണ്ടാമൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ മേരി രണ്ടാമന്റെയും അവളുടെ ഭർത്താവ്‌ വില്യം മൂന്നാമന്റെയും  സ്ഥാനാരോഹണത്തിലും കലാശിച്ച ചരിത്രസംഭവം ഏതാണ്‌ ?
A) ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവങ്ങൾ
B) ഇംഗ്ലീഷ്‌ ആഭ്യന്തരയുദ്ധം
C)  റഷ്യൻ വിപ്ലവം
D) മഹത്തായ വിപ്ലവം

5. “യുക്തിവാദം ഒരു മതമല്ല യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിവ്‌ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാണ്‌” ഇത്‌ ആരുടെ വാക്കുകളാണ്‌ ?
A) ശ്രീനാരായണ ഗുരു
B) പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ
C)  സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
D) ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾCorrect Answer :D


7. നിയോഡിറ്റർമിനിസം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചത്‌ ആരാണ്‌ ?
A) റാറ്റ്സെൽ
B) എലൻ സി. സെമ്ബിൾ
C)  ഗ്രിഫിയൻ ടെയ്ലർ
D) വിഡാൽ ഡി ലാ ബ്ലോഷെ
Question deleted


8. ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തിന്റെ ഘടന മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിച്ച വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ?
A) പ്രാഥമിക തരംഗം
B) ദ്വിതീയ തരംഗം
C)  ഉപരിതല തരംഗം
D) പ്രണയ തരംഗം
Question deleted


9. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത്‌ ഒഴുകുന്ന സമുദ്ര പ്രവാഹങ്ങൾ ഏതാണ്‌ ?
A) ഓഗ്ലാസ്‌ പ്രവാഹങ്ങൾ
B)ഹംബോലാറ്റ്‌ പ്രവാഹങ്ങൾ
C)  കാനറീസ്‌ പ്രവാഹങ്ങൾ
D) ബെൻഗുല പ്രവാഹങ്ങൾ

10. 10 ഡിഗ്രി ചാനൽ __________________ദ്വീപസമൂഹങ്ങളെ രണ്ട്‌ ഗ്രൂപ്പുകളായി വേർതിരിക്കുന്നു.
A) ആൻഡമാൻ ആൻഡ്‌ നിക്കോബാർ
B) മാൽദ്വീപ്‌ ദീപസമുഹങ്ങൾ
C) ഗൾഫ്‌ ഓഫ്‌ മാനർ
D) ശ്രീലങ്ക

11. അളകനന്ദ, ഭാഗീരഥി നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്‌
A) രുദ്ര പ്രയാഗ്‌
B) ദേവ പ്രയാഗ്‌
C)  ഹരിദ്വാർ
D) അലഹബാദ്‌

12.മിതശീതോഷ്ണ പുൽമേടുകൾ ഏത്‌ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്‌ ?
A)തെക്കേ അമേരിക്ക
B) യൂറോപ്പ്‌
C) ഉത്തര അമേരിക്ക
D) ആഫ്രിക്ക

13.ഇൻപുട്ട്‌ ടാക്സ്‌ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന പദം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?
A) മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി
B) ചരക്ക്‌ സേവന നികുതി
C)  ആദായ നികുതി
D) കോർപ്പറേറ്റ്‌ നികുതി
Question deleted


14.ഇന്ത്യയിൽ അരിയുടെ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെന്തല്ലാം 7
1. ഉപഭോകതൃ സബ്‌സിഡി
2.കുറഞ്ഞ താങ്ങു വില
3. സ്വകാര്യ കക്ഷികളുടെ വ്യാപാരം
ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) 1ഉം 2ഉം 3ഉം
B) 1ഉം 3ഉം
C)  2ഉം 3ഉം
D) 1ഉം 2ഉം

15.“ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വിദഗ്ധർ, പ്രാക്ടീഷണർമാർ, മറ്റ്‌ പങ്കാളികൾ  എന്നിവരുടെ ഒരു സഹകരണ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അറിവും നവീകരണവും സംരംഭകത്വപിന്തുണാ സംവിധാനവും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്‌.” ഇത്‌ ആരുടെ ലക്ഷ്യം ആണ്‌ ?
A) പഠിക്കുമ്പോൾ സമ്പാദിക്കുക എന്ന സ്‌കീം
B) നീതി ആയോഗ്‌
C) സ്‌കിൽ  ഇന്ത്യ
D) ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ

16."വേഗതയേറിയതും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ വളർച്ച്‌ എന്നതെന്തായിരുന്നു ?
A) 11-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
B) 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
C)  13-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി
D) ഇവയൊന്നും അല്ല

17.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിഗണിക്കുക.
1.ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഡയറക്ട്‌ ടാക്സും പരോക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഇൻഡയറക്ട്‌ ടാക്സ്‌ ആൻഡ്‌ കസ്റ്റംസും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
2.ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഇൻഡയറക്ട്‌ ടാക്സും പരോക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌  ഇൻഡയറക്ട്‌ ടാക്‌സും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
3.ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഇൻഡയറക്ട്‌ ടാക്സും പരോക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഡയറക്ട്‌
ടാക്സ്‌ ആൻഡ്‌ കസ്റ്റംസും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
4.ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഡയറക്ട്‌ ടാക്‌സും പരോക്ഷ നികുതികൾ സെൻട്രൽ ബോർഡ്‌ ഓഫ്‌ ഇൻഡയറക്ട്‌ ടാക്സ്‌ ആൻഡ്‌ എക്സൈസും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു.
ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) 1 മാത്രം
B) 2 ഉം3ഉം
C) 1ഉം 3ഉം
D) ഇവയൊന്നും അല്ല

18.“എനിക്ക്‌ ഒരേയൊരു സംസ്കാരം മാത്രമേ അറിയു, അതാണ്‌ കൃഷി" എന്ന പ്രസ്താവന ആരുടെയാണ്‌
A) ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി
B) ജവഹർലാൽ നെഫ്റു,
C) സർദാർ വല്ലഭായ്‌ പട്ടേൽ
D) ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി

19.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ (a) മുതൽ (d) വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക. കൂടാതെ A,B,C,D ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.
a. ആറുമാസം തുടർച്ചയായി നിയമസഭാംഗമല്ലാത്ത മന്ത്രി ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രിയാകുന്നത്‌ അവസാനിപ്പിക്കും.
b. സംസ്ഥാനത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ്‌ ജനറലിന്‌ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കുന്നതിന്‌ അർഹതയുണ്ട്‌.
സി. പാർലമെന്റിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ബിൽ സഭ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതോടെ അസാധുവാകും.
d. ലോക്‌സഭ പാസാക്കാത്ത രാജ്യസഭയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ബിൽ സഭ പിരിച്ചുവിട്ടാൽ അസാധുവാകും.
A) എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്‌
B) പ്രസ്താവനകൾ (a), (c), (b) മാത്രം
C) പ്രസ്താവനകൾ (a), (d), (b) മാത്രം
D) പ്രസ്താവനകൾ (a) യും (b) യും മാത്രം

20.അപ്പീലിന്‌ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്‌ ?
A) ആർട്ടിക്കിൾ 136
B) ആർട്ടിക്കിൽ 131
C) ആർട്ടിക്കിൾ 133
D) ആർട്ടിക്കിൽ 132

21.Repugnancy എന്ന സിദ്ധാന്തം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
A) മൗലികാവകാശങ്ങളും നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
B) സംസ്ഥാന നിയമവും കേന്ദ്രനിയമവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട്‌
C) നികുതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധം
D) സ്വത്ത്‌ ഏറ്റെടുക്കൽ

22.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ (a) മുതൽ (d) വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക. കൂടാതെ A,B,C,D  ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.
a. നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയെ ഒരു ക്ലാസായി കണക്കാക്കാം.
b. 6 മുതൽ 15 വയസ്സുവരെയുള്ള എല്ലാ കൂട്ടികൾക്കും സതജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം സംസ്ഥാനം നൽകും.
c. 42-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ ഭരണഘടനയുടെ 31-ാം വകുപ്പ്‌ ഒഴിവാക്കി.
d. 42-ാം ഭേദഗതിയിലൂടെ തുല്യനീതിയും സൌജന്യ നിയമസഹായവും ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
A) എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്‌
B) പ്രസ്താവനകൾ (a), (d) കൂടാതെ (b) മാത്രം
C) (a) ഉം (d)  ഉം മാത്രം പ്രസ്താവനകൾ
D) പ്രസ്താവനകൾ (b) , (c), (d) എന്നിവ മാത്രം

23.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ (a) മുതൽ (d) വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ A,B,C,D ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.
a. അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും സുരക്ഷയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത്‌ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ അടിസ്ഥാന കടമകളിൽ ഒന്നാണ്‌.
b. ഹൈക്കോടതിയുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും റിട്ട്‌ അധികാരപരിധി അതിന്റെ പരിധിയിൽ തുല്യമല്ല
c. തെളിയിക്കപ്പെട്ട മോശം പെരുമാറ്റത്തിനും  കഴിവില്ലായ്മയ്ക്കും പ്രസിഡന്റിനെ ഇംപീച്ച്‌ ചെയ്യാം.
d. രാഷ്ട്രപതിയുടെ മാപ്പ്‌ അധികാരവും ഗവർണറുടെ മാപ്പവകാശവും അതിന്റെ പരിധിയിൽ തുല്യമല്ല.
A) പ്രസ്താവനകൾ (b) യും (d) യും മാത്രമാണ്‌ ശരി
B) പ്രസ്താവനകൾ (a), (b),(d) എന്നിവ ശരിയാണ്‌
C) എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്‌
D)പ്രസ്താവനകൾ (d),(b),  (c) മാത്രമാണ്‌ ശരി


24.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ (a) മുതൽ (d) വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ  A,B,C,D  ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.
a. സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയുടെ സമാനമായ കാരണങ്ങളാൽ അല്ലാതെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മിഷണറെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന്‌ മാറ്റാൻ പാടില്ല.
b. സിവിൽ സർവീസുകാർക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ പബ്ലിക്ക്‌ സർവീസ്‌ കമ്മിഷന്‌ ഒരു പങ്കുമില്ല
c.നിയമന അതോറിറ്റിക്ക് മാത്രമേ  ഒരു സിവിൽ സർവീസുകാരനെ അവന്റെ സർവീസിൽ നിന്ന്‌ പിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയൂ
d. ദേശീയ കമ്മീഷൻ വേണ്ടി അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കപ്പെട്ട കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക്‌ അധികാരമുണ്ട്‌.
A) പ്രസ്താവനകൾ (a) യും (d) യും ശരിയാണ്‌
B) പ്രസ്താവനകൾ (a)  യും (b) യും (d) യും ശരിയാണ്‌
C) പ്രസ്താവനകൾ (b) യും (d) യും മാത്രം ശരിയാണ്‌
D) എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്‌.

25.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ (a) മൃതൽ (d) വരെ വിശകലനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ A,B,C,D ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക.
a. 53-ാം ഭരണഘടനയുടെ പ്രധാന ഭേദഗതി -- ആന്റി കൂറുമാറ്റ നിയമം (Anti defection law)
b. ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂൾ - ഭാഷകൾ
c. 101-ാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി - ആർട്ടിക്കിൾ 246 A
d. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം - 73-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി
A) (a), (d), (c) എന്ന്‌ പ്രസ്താവനകൾ മാത്രമാണ്‌ ശരി
B) പ്രസ്താവനകൾ  (c) , (b), (d) എന്നിവ ശരിയാണ്‌
C) (c) യും (d) യും മാത്രം ശരിയാണ്‌
D)ഇവയൊന്നുമല്ല

26.നിയമവിരുദ്ധ തടങ്കലിൽ  നിന്ന്‌ ഒരു പൗരനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലഭ്യമായ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധി
A) മാൻഡമസ്‌
B) നിരോധനം
C) സാക്ഷ്യപത്രം
D) ഹേബിയസ്‌ കോർപ്പസ്‌

27. ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്സഭാസ്പീക്കർ ആരാണ്‌ ?
A) എം. എ. അയ്യങ്കാർ
B) സി. എൻ. അണ്ണാദുരൈ
C) ഒ. എം. ബിർള
D) അഭിലാഷ്‌ ബാനർജി

28. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത്‌ സർവീസ്‌ ആണ്‌ കേരള സിവിൽ സർവ്വീസസ്‌ (വർഗ്ഗീകരണ നിയന്ത്രണ അപ്പീൽ) നിയമം 1960 ലെ ഷെഡ്യൂൾ I-ൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്‌ ?
A) കേരള അഗ്രികൾചറൽ സർവ്വീസസ്‌
B) കേരള അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി സർവ്വീസസ്‌
C) കേരള ലാസ്റ്റ്‌ ഗ്രേഡ്‌ സർവ്വീസസ്‌
D) കേരള ആർക്കിടെക്ച്വറൽ സർവ്വീസസ്‌

29. കേരള സർക്കാരിന്റെ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ നയം 2010 പ്രകാരം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ജിയോഗ്രാഫിക്കലി റിലേറ്റഡ്‌ ദുരന്തങ്ങളിലേ കാറ്റഗറി-2 ൽ വരുന്നത്‌ ?
A) സുനാമി
B) പ്രളയം
C)ഇടിമിന്നൽ
D) ചുഴലി

30. കേരള സാമൂഹിക സുരക്ഷ മിഷന്റെ പ്രത്യഷ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചുള്ള താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായവ ഏതാണ്‌
i. പ്രതൃഷ പദ്ധതി സാമ്പത്തികമായി ദാരിദ്യം ഉള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക്‌ അവരുടെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നതിന്‌ സഹായിക്കുന്നു.
ii. പ്രതൃഷ പദ്ധതിയുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ യോഗ്യത മാനദണ്ഡം വയസ്സ്‌ 22-ൽ കൂടുതൽ ആകണം എന്നതാണ്‌.
iii. അപേക്ഷകരുടെ വാർഷിക വരുമാനം 75,000 രൂപയിൽ താഴെ ആകണം.
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം
B) i ഉം iii ഉം മാത്രം
C) ii ഉംiii ഉം മാത്രം
D) എല്ലാം ശരിയാണ്‌ (i,ii,iii)

31. സംസ്ഥാന ശിശു അവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായവ ഏത്‌ ?
A) സംസ്ഥാന ശിശു അവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്റെ ചെയർ പേർസണിനെ നിർണയിക്കുന്നത്‌ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും ചേർന്നാണ്‌
B) ചെയർപേർസണും മറ്റു അംഗങ്ങളും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവര്യടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ 3 വർഷം തുടരണം
C) സംസ്ഥാന ശിശു അവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷനിൽ ഒരു ചെയർപേർസണും മറ്റു 6 അംഗങ്ങളും ഉണ്ടാവണം
D)കമ്മീഷന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്‌, സംസ്ഥാന കമ്മീഷന്റെ ശരിയായ നടപ്പിനും  ദൈനംദിന കാര്യനിർവഹണത്തിന്‌ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത്‌

32. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്‌ ഇമ്പെർമിസിബിൾ ഡെലിഗേഷൻ ?
A) കമൻസ്മെന്റ്‌
B)എക്സംഷൻ
C) മോഡിഫിക്കേഷൻ
D) നിയമം പിൻവലിക്കൽ

33. കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരത മിഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റായവ ഏത്‌ ?
A) സാക്ഷരത കഴിവുകൾ നിലനിർത്തുകയും പുതിയ സാക്ഷരത നേടിയവർക്ക്‌ അടിസ്ഥാന സാക്ഷരതക്ക്‌ മുകളിലേക്ക്‌ അറിവ്‌ നേടുവാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക
B) കേരള മോഡലിന്റെ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുക
C) പ്രായോഗിക സാക്ഷരത ഉപയോഗിച്ച്‌ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണാത്മകതയും ഉയർത്താൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക
D)പ്രൈമറി തലത്തിൽ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉറപ്പ്‌ വരുത്തുക

34.വിറ്റാമിനുകളും  അവയുടെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു തെറ്റായ ഒന്ന്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A)കാൽസിഫെറോൾ -  റിക്കറ്റസ്‌
B) ടോക്കോഫെറോൾ - പെല്ലഗ്ര
C) റെറ്റിനോൾ - നിശാന്ധത
D) അസ്‌കോർബിക്‌ ആസിഡ്‌ - സ്കർവി

35. ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള അന്താരാഷ്ട ദിനം എല്ലാ വർഷവും ___________ന്‌ ആഘോഷിക്കുന്നു.
A) ഡിസംബർ 24
B) ഓഗസ്റ്റ്‌ 14
C) ഒക്ടോബർ 13
D) നവംബർ 28

36.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്‌ ദേശീയ വെക്റ്റർ ബോൺ രോഗ നിയന്ത്രണ പരിപാടിക്ക്‌ കീഴിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാത്തത്‌ ?
A) മലേറിയ
B)കാലാ അസർ
C)ഡെങ്കിപ്പനി
D) തൊലിപ്പുറത്തെ ലീഷ്മാനിയാസിസ്‌

37.നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിലേക്കുള്ള നാല്  ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഒന്ന്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
പ്രസ്താവനI പാൻക്രിയാസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എൻഡോക്രൈൻ രോഗമാണ് ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം
പ്രസ്താവന II  ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹം  ഒരിക്കൽ രോഗം നിർണയിച്ചാൽ രോഗി എല്ലായ്പ്പോഴും ഇൻസുലിൻ തെറാപ്പിയിലാണ് ആരംഭിക്കുക
A)രണ്ട്‌ പ്രസ്താവനകളും തെറ്റാണ്
B) പ്രസ്താവന I ശരിയാണ്‌, എന്നാൽ പ്രസ്താവന II തെറ്റാണ്‌
C) രണ്ട്‌ പ്രസ്താവനകളും ശരിയാണ്‌
D) പ്രസ്താവന I തെറ്റാണ്‌ എന്നാൽ പ്രസ്താവന II  ശരിയാണ്‌

38.താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി
i. ഹൃദയം മിടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും ഹൃദയമിടിപ്പ് കേൾക്കുന്നതും ജനനത്തിനു ശേഷമാണ്
ii. സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് 60-100 സ്പന്ദനങ്ങൾ/മിനിറ്റ് ആണ്
iii. വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പ്‌ കുറയുന്നു
iv.ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയം നിലനിർത്തുന്നതിന് വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്‌.
A) ii ഉം iv ഉം മാത്രം
B) iii ഉം  iv ഉം മാത്രം
C) i ഉം  iv ഉം മാത്രം
D)  ii ഉം iii ഉം മാത്രം

39. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു ഗോളത്തിന്‌ 300 N ഭാരമുണ്ട്‌. അത്‌ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത്‌ നിന്ന്‌ 1/3 അകലത്തിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ  
 അതിന്റെ ഭാരം ഏകദേശം
A) 900 N
B) 200 N
C)300 N
D) 100  N
Question deleted


40.ബാരോമെട്രിക് റീഡിംഗിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു താഴ്ചയുണ്ടായി , നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം
A)മഞ്ഞു വീഴ്ച
B) മഴ
C)കൊടുങ്കാറ്റ്
D)ചൂട്

41.1 മീറ്റർ സ്ട്രിംഗ് 25 സെന്റീമീറ്റർ,35സെന്റീമീറ്റർ,40സെന്റീമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സെന്റീമീറ്ററുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് സെഗ്മെന്റുകളുടെയും അടിസ്ഥാന ആവൃത്തികൾ 280 Hz,140Hz,70Hz എന്നിവയാണ്. അപ്പോൾ 1 മീറ്റർ സ്ട്രിംഗിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവൃത്തി  
എത്രയായിരിക്കും ?
A)140Hz
B) 70Hz
C)60Hz
D)40Hz

42. 2019 ജൂൺ 11ന് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സഹകരണം ഏത് രാജ്യവുമായി MoU ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു ?
A)ടുണീഷ്യ
B) ബംഗ്ലാദേശ്‌
C) ലിത്വാനിയ
D) ലക്സംബർഗ്‌

43.താഴെപ്പറയുന്ന സംയോജന ബേസുകളുടെ അപേക്ഷിക അടിസ്ഥാനസ്വഭാവം താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത്‌ ക്രമം പിന്തുടരുന്നു ?
Correct Answer :C


44.ഒരു മിശ്രിതത്തെക്കുറിച്ച് താഴെപ്പറയുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് ശരി
ഒരു മിശ്രിതം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു
ഒരു മിശ്രിതത്തിന്റെ ഘടന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ,അതിന് ഒരു നിശ്ചിതഫോർമുലയുണ്ട്
മൂലകങ്ങളോ സംയുക്തങ്ങളോ ഒന്നിച്ച്‌ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു മിശ്രിതം രൂപപ്പെടുകയും പുതിയ സംയുക്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു
ഒരു മിശ്രിതത്തിന്റെ ഘടന പൂർണമായും ഒരുപോലെയല്ല
A)  i ഉം ii ഉം ശരിയാണ്‌
B) i ഉം iv ഉം ശരിയാണ്‌
C)ii ഉം iii ശരിയാണ്‌
D) i ഉം ii ഉം  iii ഉം  iv ഉം ശരിയാണ്‌
Question deleted


45.റെസർപൈൻ, ക്വിനൈൻ,നിക്കോട്ടിൻ, പൈപ്പറിൻ എന്നിവ താഴെ പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്   
A) ഇൻഡോർ, ക്വിനോലിൻ, പിരിഡിൻ, പിപെരിഡിൽ
B) ക്വിനോലിൻ, പിപെരിഡിൻ, പിരിഡിൻ, ഇൻഡോൾ
C)ഇൻഡോൾ, ക്വിനോലിൻ, പിരിഡിൻ, ഐസോക്വിനോലിൻ
D) ക്വിനോലിൻ, പിപെരിഡിൻ, ഇൻഡോൾ, പിരിഡിൻ

46. മിഷ്‌ മെറ്റൽ എന്തിന്റെ അലോയ്‌ ആണ്‌ "
A) 5% ലാന്തനൈഡുകൾ, 95% ഇരുമ്പ്‌, S,C,Ca,Al എന്നിവയുടെ അംശം
B) 95% ആക്റ്റിനൈഡുകൾ, 5% ഇരുമ്പ്‌ , S,C,Ca,Al എന്നിവയുടെ അംശം
C) 95% സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ, 10% 1, S,C,Ca,Zn എന്നിവയുടെ അംശം
D) 95% ലാന്തനൈഡുകൾ, 5% ഇരുമ്പ്‌ , S,C,Ca,Al എന്നിവയുടെ അംശം

47.താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് കേരളത്തിലെ സർക്കസുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത്
A) കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
B)മിസ് യശോദ
C)പൂവമ്പൻ കുഞ്ഞമ്പു
D)സി.വി.നാരായണൻ നായർ  

48.1928- ലെ ആംസ്റ്റർഡാം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി പുരുഷ ടീം സ്വർണമെഡൽ നേടി. ആ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ് ശരി ?
ടീം 7 മത്സരങ്ങളിൽ മറുപടിയില്ലാതെ 29 ഗോളുകൾ നേടി
ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ ധ്യാൻചന്ദ് 14 ഗോളുകൾ നേടി
അവസാന മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ നെതർലാൻഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി
 ഒളിമ്പിക്സിൽ ഹോക്കിയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ മെഡലായിരുന്നു ഇത്
A) i ഉം ii ഉം മാത്രം .
B) ii ഉം iii ഉം iv ഉം മാത്രം
C)ii ഉം iv ഉം മാത്രം
D) iii ഉം iv ഉം മാത്രം

49.വ്യാഴവട്ടസ്മരണകളുടെ രചയിതാവ് ?
A)ബി.കല്യാണി 'അമ്മ
B)പി. കെ. നാരായണപിള്ള
C)ഇ.വി.കൃഷ്ണപിള്ള
D)കുന്നത്ത്‌ ജനാർദ്ദന മേനോൻ

50. മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത്‌ ഏന്‌ ജിളയിലാണ്‌ ?
A) കൊല്ലം
B) കോട്ടയം
C) പത്തനംതിട്ട
D) ഏറണാകുളം

51. ഒരുരാജ്യത്തെ നിരക്ഷരരുടെ എണ്ണം 8 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 15 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന്‌ 50 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. കുറയുന്നതിന്റെ ശതമാനം എത്രയാണ്‌

Correct Answer :C


52. പ്രതിവർഷം 5% എന്ന നിരക്കിൽ രണ്ട്‌ വർഷത്തേക്ക്‌ ഒരു നിശ്ചിത തുകയുടെ കൂട്ടുപലിശ Rs. 2050 ആണ്‌. രണ്ട് വർഷത്തേക്ക്‌ അതേ നിരക്കിൽ അതിന്റെ ലളിതമായ പലിശ ___________________ആയിരിക്കും.
A)RS. 2,000
B) RS.. 1,950
C) RS.2,050
D) RS. 1,000

53. 200 മീറ്റർ നീളമുള്ള  ട്രെയിൻ 13 സെക്കന്റിനുള്ളിൽ 320 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. 160 മീറ്റർ  പ്ലാറ്റ്ഫോം കടക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും
A) 6.5 s
B) 8 s  
C) 10s
D) 9sA)5
B)2
C)3
D)4

55. 552 തുക നൽകാൻ 2, 10, 18,....,... എന്നതിന്റെ എത്ര ശ്രേണി എണ്ണം എടുക്കണം ?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16

56. ചോദ്യ ചിഹ്നത്തെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ബദൽ കണ്ടെത്തുക.
FULL : EXGS : TIER : ?
A) UFJK
B)ULQY
C)SFZK
D)SLZY

57. 1984 സെപ്റ്റംബർ  20-നാണ്‌ വ്യാഴാഴ്ച വരുന്നതെങ്കിൽ, 1998:  സെപ്റ്റംബർ 20-ന്‌ ഏത്‌ ദിവസമായിരിക്കും
A) ഞായറാഴ്ച
B) തിങ്കളാഴ്ച
C) ചൊവ്വാഴ്ച
D) ബുധനാഴ്ച

58. X,Y,Z എന്നിവർ സഹോദരിമാരാണ്‌. W ആണ്‌ V യുടെ സഹോദരൻ, V ആണ്‌ Y യുടെ മകൾ.അങ്ങനെയെങ്കിൽ X എന്നത്‌ W യുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
A) കസിൻ
B)അമ്മായി
C)സഹോദരി
D) മരുമകൾ

59.അനു വടക്കോട്ട്‌ 30 മീറ്റർ നടന്നു. പിന്നെ അവൾ വലത്തോട്ട്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 40 മീറ്റർ നടന്നു. എന്നിട്ട് അവൾ വലത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 55 മീറ്റർ നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട്‌ അവൾ ഇടത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 25 മീറ്റർ നടക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അവൾ ഇടത്തേക്ക്‌ തിരിഞ്ഞ്‌ 25 മീറ്റർ നടക്കുന്നു , പ്രാരംഭ സ്ഥാനത്ത്‌ നിന്ന്‌ അവൾ ഏത്‌ ദിശയിലും, ഹത്ത മീറ്റർ അകലെയുമാണ്‌ ?
A)പ്രാരംഭ സ്ഥാനത്ത്‌
B) 65 മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ്‌
C) 55 മീറ്റർ കിഴക്ക്‌
D) 65 മീറ്റർ കിഴക്ക്‌

60. 12 മണിക്കൂർ ക്ലോക്കിന്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിഫലനം 1:45 കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എന്തായിരിക്കും ?
A) 9:10
B) 10:15
C) 10:45
D) 9:45

61. എക്സൈസ്‌ വകുപ്പിലെ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ആരാണ്‌ അബ്കാരി ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ
Iഎക്സൈസ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ
II. അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സൈസ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ
III. എക്സൈസിന്റെ സർക്കിൾ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർ
IV. പ്രിവന്റീവ്‌ ഓഫീസർമാർ
A) I മാത്രം
B)I ഉം II ഉം മാത്രം
C) I ഉം II  ഉം III ഉം മാത്രം
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം

62.തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A)അബ്‌കാരി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 40 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്‌
എക്സൈസ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർ
B) എക്സൈസ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർക്ക്  എക്സൈസ്‌ റേഞ്ച്‌ ഓഫീസിൽ മാത്രമേ അബ്കാരി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ
C)എക്സൈസ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർക്ക്‌ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുല്ലങ്ങളിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാം
D) അബ്കാരി കുറ്റകൃത്യം അന്വേഷിക്കാൻ എക്സൈസ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർക്ക്‌ അധികാരമുണ്ട്‌

63.അബ്കാരി നിയമങ്ങൾക്ക്‌ വിരുദ്ധമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്‌ സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ അബ്കാരി  ഇൻസ്‌പെക്ടർക്ക്‌ അധികാരം നൽകുന്ന വകുപ്പിന്റെ പേര്‌
A) വകുപ്പ്‌ 44
B)വകുപ്പ്‌ 48
C) വകുപ്പ്‌ 47
D) വകുപ്പ്‌ 48

64.അബ്കാരി ആക്ട്‌ പ്രകാരമുള്ള അറസ്റ്റും പിടിച്ചെടുക്കലും സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A) അറസ്റ്റിലായ വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച്‌ അറിയിക്കും
B) ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റത്തിൽ, ജാമ്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെക്കുറിച്ച്‌ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നയാളെ അറിയിക്കും
C)അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യു വ്യക്തിയെ അനാവശ്യ കാലതാമസം കൂടാതെ അബ്കാരി ഇൻസ്‌പെക്ടർക്ക്‌ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം
D) അറസ്റ്റിലായവരുടെ പേരും വിലാസവും എക്സൈസ്‌ ഓഫീസിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം

65.അബ്കാരി നിയമപ്രകാരം ഗതാഗത അനുമതി സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ്‌
A) മദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പെർമിറ്റുകൾ കമ്മീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി അധികാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക്‌ നൽകാവുന്നതാണ്‌
B) ഓരോ പെർമിറ്റിലും മദ്യം കൊണ്ടുപോകാൻ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയുടെ പേര്‌ വ്യക്തമാക്കണം
C)ഓരോ പെർമിറ്റിലും പെർമിറ്റ്‌ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന കാലയളവ്‌ വ്യക്തമാക്കണം
D)പെർമിറ്റുകൾ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്‌ മാത്രം നൽകണം

66.സെർച്ച്‌ മെമ്മോ തയ്യാറാക്കാതെ വാസസ്ഥലം ഒഴികെയുള്ള പൊതു വേദികളിലോ തുറന്ന വാറന്റില്ലാതെ കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാൻ എക്സൈസ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർക്ക്‌ അധികാരം നൽകുന്നത്‌ അബ്കാരി നിയമത്തിലെ ഏത്‌ വകുപ്പാണ്‌ "
A)വകുപ്പ്‌ 30
B) വകുപ്പ്‌ 32
C) വകുപ്പ്‌ 34
D) വകുപ്പ്‌ 36

67.കേരള അബ്കാരി ആക്ട്‌ പ്രകാരം എക്സൈസ്‌ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അപേക്ഷയിൽ സെർച്ച്‌ വാറണ്ട്‌ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരമുള്ള അധികാരികൾ ആരാണ്‌ ?
A) എക്സൈസ്‌ കമ്മിഷണറും ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റും
B) ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണറും അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണവും
C) ജോയിന്റ്‌എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണറും അഡീഷണൽ എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണറും
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവയൊന്നും അല്ല

68.താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ നിന്ന്‌ ശരിയായ ഒന്ന്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
A)അബ്കാരി ആക്ട്‌ പ്രകാരം, പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസറും  അതിലും ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള  എല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരും അബ്കാരി ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരാണ്‌
B)എക്സൈസ്‌ വകുപ്പിലെപ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാർക്ക്‌ അബ്കാരി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
C) എക്സൈസ്‌ വകുപ്പിലെ എല്ലാ അബ്കാരി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അബ്കാരി കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാം
D) അബ്കാരി ആക്ട്‌ പ്രകാരം, അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സൈസ്‌ ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരുടെ റാങ്കിലും അതിനു മുകളിലുമുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അബ്കാരി ഇൻസ്‌പെക്ടർമാരാണ്‌.

69. ടാങ്കർ ലോറികളിൽ ഫോംIV A ബോണ്ടഡ്‌ വെയർഹൗസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഡിസ്റ്റലറിയിലേക്ക്‌ സ്പിരിറ്റ്‌ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിന്‌ ഡിസ്റ്റിലറി, വെയർഹൗസ്‌ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം അനുവദനീയമായ പരമാവധി പാഴാക്കൽ വ്യക്തമാക്കുക.
A)1%
B) 0.25%
C) 0.5%
D) 1.5%

70.. വിവിധ സാമഗ്രികളുടെ കൈമാറ്റത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റലറികളളിലെ പൈപ്പുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി വ്യതസ്ത നിറങ്ങളിൽ ചായം പൂശിയിരിക്കുന്നു. വാഷിന്‌ ഏത്‌ നിറത്തിലുള്ള പെയിന്റാണ്‌ ഉപയോഗിക്കുന്നത്‌ ?
A) നീല
B) മഞ്ഞ
C)പച്ച
D) ചുവപ്പ്‌

71. കേരള ഡിസ്റ്റിലറി, വെയർഹൗസ്‌ നിയമങ്ങൾക്ക്‌ കീഴിലുള്ള "ഫീന്റ്സ്‌" എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്‌ ?
A) വാഷിൽ നിന്ന്‌ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അശുദ്ധമായ സ്പിരിറ്റ്
B) ഡിസ്റ്റലറിയിൽ വാറ്റിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം
C)ഡിസ്റ്ററിയിലെ വാഷ്‌ ബാക്ക്‌
D) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

72. ഒരു വൈനറിയിൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ള എല്ലാ പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പാഴാക്കുന്ന ത്രൈമാസ സ്റ്റോക്ക്‌ എന്താണ്‌ ?
A) 1% കവിയരുത്‌
B) 2%, കവിയരുത്‌
C) 3% കവിയരുത്‌
D) 04% കവിയരുത്‌

73. കേരള അബ്കാരി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ്‌ കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അധികാരമുള്ളത്‌
A) തഹസിൽദാർ
B) സിവിൽ എക്സൈസ്‌ ഓഫീസർ
C) വനിതാ എക്സൈസ്‌ ഓഫീസർ
D) ഇവരിൽ ആരുമല്ല  

74. അബ്കാരി നിയമത്തിലെ ഏത്‌ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം, അബ്കാരി ഓഫീസർമാർക്ക്‌ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി പോലീസ്‌ ഓഫീസർമാർക്ക്‌ സമാനമായ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും
A) 30 A
B) 55 A
C)53 A
D) 34 A

75. അബ്കാരി ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 40(3) പ്രകാരം, അബ്കാരി ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 31 അല്ലെങ്കിൽ 34 പ്രകാരം പിടിച്ചെടുക്കൽ നടത്തുമ്പോൾ സ്വത്തുക്കൾ എവിടെയാണ്‌ ഹാജരാക്കേണ്ടത്‌ ?
A)കോടതി
B) എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണർ
C) അബ്കാരി ഇൻസ്‌പെക്ടർ
D) ഇതൊന്നുമല്ല

76. അബ്കാരി ആക്ട്‌ പ്രകാരം എക്സൈസ്‌ വകുപ്പിൽ സെർച്ച്‌ വാറണ്ട്‌ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആർക്കാണ്‌ അധികാരം
A) എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണർ
B) ജോയിന്റ്‌ എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണർ
C) ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണർ
D) അസിസ്റ്റന്റ്‌ എക്സൈസ്‌ കമ്മീഷണർ

77. എന്താണ്‌ ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ രാസസൂത്രവാക്യം


Correct Answer :B

78. വിമുക്തി മിഷൻ, മദ്യപാനത്തിനെതിരായ ബോധവൽക്കരണം മയക്കുമരുന്ന്‌ ദുരുപയോഗം എന്നിവ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നത്‌ എപ്പോഴാണ്‌ ?
A) 2015
B) 2016
C) 2017
D) 2018
 


Correct Answer : C

80. ഡാർവിൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ ചെന്നൈ ഓഫീസിന്റെ നെറ്റ് വർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് . തന്റെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ അയാൾ അസ്വസ്ഥനാകുന്നു, ദേഷ്യത്തിൽ മറ്റ്‌ ജീവനക്കാരുടെ പാസ്‌വേഡുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക്‌ കമ്പനി സെർവറുകളിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഡാർവിന്റെ ബാധ്യത തിരിച്ചറിയുക.
A) അനധികൃത പ്രവേശനം
B)  പ്രവേശനം നിഷേധിക്കൽ
C) കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്‌സ്‌ കോഡ്‌ മോഷണം
D)  കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്‌ വർക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു,

81.Sheeja and Ravi are very good friends, _ (Complete the sentence with പ്രോപ്പർ question tag)
A) Are they ?
B) Aren'tthey?
C) Aren't their ?
D) Aren't them ?

82.My friends fortunate __ winning a lottery worth one crore rupees. (Insert സുഇടാബ്‌ലെ preposition)
A) Over
B) By
C) With
D) In

83.If we had followed the instructions of the Health Department, increasing Covid casespts well. (Complete the Clause suitably)
A) would have decrease
B) would have decreased
C) would have been decreased
D) would have be decreased

84.Rahoot had worked for one year in Bangalore before he _ here.
A) Came
B) Comes
¢) Coming
D) Had come

85.In which part of the sentence is the mistake ?
A) would have looked like me
B) where we've applying
C) was mistaken
D) I'll let you see a proof of it

86.Which of the following words is wrongly spelt ?
A) Brutal
B) Sulphide
C) Interrepted
D) Process

87.Select the correctly spelt word.
A) Neverthless
B) Nevardhless
C) Nevartheless
D) Nevertheless

88.Choose the word which best expresses the meaning of the word ‘Terrible’.
A) Raging
B) Dreadful
C) Incursive
D) Dangling

89.One who deals in clothes and cloth goods
A) Florist
B) Satchel
C) Draper
D) Wardrobe

90.The idiom ‘Pull yourself together means
A) To secure
B) To attack
C) To push something
D) To calm down

91. “അങ്കവും കാണാം താളിയുമൊടിക്കാം' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ അർഥം കണ്ടെത്തുക.
A) അന്യർക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും തനിക്കുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല,
B) ബലവാനിരിക്കെ ദുർബലൻ ശക്തി പ്രകടനം നടത്തുക
C) ആഗ്രഹാനുസരമായ അനുഭവമുണ്ടാവുക
D) രണ്ടുകാര്യം ഒറ്റ പ്രവൃത്തികൊണ്ട്‌ സാധിക്കുക,

92. വിപരീതപദമെഴുതുക - ഹ്രാസം .
A) ദീർഘം
B) ബഹുലം
C) ഗർഹം
D) വികാസം

93. സമപ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട വാക്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ചിഹ്നം ഏതാണ്‌ ?
A) ഭിത്തിക
B) രോധിനി
C) കാകു
D) വിക്ഷേപിണി

94. വഴി പോകുന്നു - സമാന വാക്യം തെരെഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.
A) വഴിക്കു പോകുന്നു
B) വഴിയിലൂടെ പോകുന്നു
C) പോകുന്ന വഴി
D) വഴികൾ പോകുന്നു
Question deleted


95. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ' ലജ്ജ'യുടെ പര്യായപദമല്ലാത്തത്‌ ഏത്‌ ?
A) ക്രതു
B) വ്രീള
C) കന്ദാക്ഷം
D) ത്രപ

96.'കോഴി 'എന്ന പദം താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏതു ലിംഗ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു "
A) പുല്ലിംഗം
B) സ്ത്രീലിംഗം
C)  നപുംസക ലിംഗം
D)  ഉഭയലിംഗം

97. ശരിയായ പദമേത്‌ ?
A) ചിലവ്‌
B) സർവസ്വം
C) നായകി
D)അസ്തമനം

98. താഴെ കൊടുത്ത പദങ്ങളിൽ നിന്നും 'ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ' എന്നർഥം വരുന്ന പദം തെരെഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക.
A) കാദകൻ
B) ഖാദകൻ
C) ഖാതകൻ
D) ഘാതകൻ

99. പിരിച്ചെഴുതുക - വിണ്ടലം.
A) വിൺ + ദലം
B)വിൺ + ധലം
C)  വിൺ + തലം
D)   വിൺ + ടലം

100."Submission "എന്നതിന്റെ ശരിയായ പരിഭാഷ.
A) അയക്കുക
B) ഏൽപ്പിക്കുക
C)സമർപ്പണം
D) ചുമതലപ്പെടുത്തുക.


Previous Post Next Post