ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍


>>1993 സെപ്റ്റംബർ 28 ൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അധികാരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നിർവഹിക്കുകയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചുമതല.

>>1993 ഒക്ടോബര്‍ 12-നു  ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ നിലവില്‍ വന്നു.

>>സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ.

>>മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് സിവിൽ കോടതിയുടേതായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട്. 1908 ലെ സിവിൽ നടപടി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കമ്മീഷന് പാലിക്കാം. കക്ഷികളെയും സാക്ഷികളെയും നോട്ടീസയച്ച് വിളിച്ചുവരുത്തുക, സത്യം ചെയ്യിച്ച്, മൊഴിയെടുക്കുക, രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക, നേരിട്ടോ പ്രതിനിധികൾ മുഖാന്തരമോ തെളിവെടുക്കുക, ഇതര കോടതികളിൽ നിന്നോ, ഒഫീസുകളിൽ നിന്നോ പൊതു രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നിവ കമ്മീഷന്റെ അധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്.

>>ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ കാവല്‍ക്കാരന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

>>ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനില്‍ ചെയര്‍മാനടക്കം അഞ്ച്(5) സ്ഥിരം അംഗങ്ങളുണ്ട്‌.

>>ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിലെ ഏഴ്(7) എക്സ്‌- ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളുണ്ട്‌. ദേശീയ വനിതാകമ്മീഷന്‍, ദേശീയ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗകമ്മീഷന്‍, ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷന്‍, ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷന്‍, ദേശീയ പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷൻ, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗ കമ്മീഷൻ, ദേശീയ  ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവയുടെ ചെയര്‍മാന്‍/ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിലെ എക്സ്‌ - ഒഫിഷ്വോ അംഗങ്ങളാണ്‌.

>>രാഷ്‌ട്രപതിക്കാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍മാനെയും മറ്റ്‌ അംഗങ്ങളെയും നിയമിക്കാനും നീക്കം ചെയ്യാനുമുള്ള അധികാരം.

>>ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം
മാനവ്‌ അധികാര്‍ ഭവന്‍/സർദാർ പട്ടേൽ ഭവൻ (ന്യൂഡല്‍ഹി)

>>ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍മാനായി നിയമിക്കപ്പെടാനുള്ള യോഗ്യത
റിട്ടയേഡ്‌ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ്‌ ജസ്റ്റിസ്‌ അല്ലെങ്കില്‍ ജഡ്ജ് ആയിരിക്കണം.

>>3 വര്‍ഷം അല്ലെങ്കില്‍ 70 വയസ്സ്‌ ആണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അംഗങ്ങളുടെ ഓദ്യോഗിക കാലാവധി.

>>ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ആദ്യചെയര്‍മാന്‍ ആരായിരുന്നു?
ജസ്റ്റിസ്‌ രംഗനാഥ മിശ്ര

>>ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍പദവി അലങ്കരിച്ച മലയാളി?
ജസ്റ്റിസ്‌ കെ.ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍

Previous Post Next Post