ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം (French Revolution)


 >>സ്വതന്ത്ര്യവും അവകാശവും നിഷേധിക്കുന്ന നിലവിലിരുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയെ മാറ്റി പുതിയ ഒന്നിനെ സ്ഥാപിക്കാനായി നടന്ന സമരങ്ങൾ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു  (Revolutions)

 >> രാജാവിന്റെ ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിനെതിരെയും ഉപരിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ജന്മിത്വത്തിനെതിരെയും സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക അസമത്വത്തിനെതിരെയും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ ആരംഭിച്ച രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക കലാപമായിരുന്നു  ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടത്

 >>ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചതെന്ന്?
1789 

 >>വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവ്എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിപ്ലവം ഏതാണ് ?
  ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം 

 >>ജനകീയ പരമാധികാരം എന്ന ആശയം മനുഷ്യരിലേക്കെത്തിച്ച വിപ്ലവം ഏതാണ് ?
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം 

>>ദേശീയതയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ വിപ്ലവം ഏതാണ് ?
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം 
 

>>ഫ്രാൻസ്‌ ഭരിച്ച ലൂയി രാജാക്കന്മാരുടെ വംശം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ?
ബോർബൻ വംശം

 >>ലൂയി രാജാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ?
ലൂയി XIV

 >>വേഴസായിസ്‌ കൊട്ടാരം പണികഴിപ്പിച്ച രാജാവ്‌
ലൂയി XIV

>>ലൂയി XIV മന്റെ പ്രസിദ്ധനായ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു ?
കോൾബർഗ്‌

 >>കോൾബർഗിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 1664-ൽ ഫ്രഞ്ച്‌ ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായി

 >>ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം  നടക്കുമ്പോൾ  ഫ്രാൻസിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ?
ലൂയി പതിനാറാമൻ 

 >>ലൂയി XVI മന്റെ കുപ്രസിദ്ധയായ ഭാര്യയായിരുന്നു മേരി അന്റോയിനേറ്റ്‌

 >>“സുന്ദരി പക്ഷേ ശൂന്യമായ തലച്ചോറിനുടമ" എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ വനിത ആരാണ് ?
 മേരി അന്റോയിനേറ്റ്‌

>>ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവ കാലത്ത്‌ 'നിങ്ങൾക്ക്‌ റൊട്ടിയില്ലെങ്കിലെന്താ, കേക്ക്‌ തിന്നുകൂടെ' എന്ന്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ട വനിത ആരാണ്
മേരി അന്റോയിനേറ്റ്‌

 >>ഫ്രഞ്ച്‌ പാർലമെന്റ്‌ സ്റ്റേറ്റ്സ്‌ ജനറൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് .

  >>ഫ്രഞ്ച്‌ സമൂഹത്തെ മൂന്നു തട്ടുകളായി തിരിച്ചിരുന്നു. അവ എസ്റ്റേറ്റുകള്‍ എന്നാണ്‌ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്‌

>>ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പുരോഹിതന്മാരും രണ്ടാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും മൂന്നാമത്തെ  എസ്റ്റേറ്റിൽ കച്ചവടക്കാർ മധ്യവർഗം കർഷകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങൾ  എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു

>>മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ്‌ കോമൺസ്‌ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു.
 
>>ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി തങ്ങളാണെന്ന്‌ പ്രഖ്യാപിച്ച എസ്റ്റേറ്റും മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ്‌ ആണ് 
 
>> ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിലെ പുരോഹിതന്മാർ കർഷകരിൽ നിന്ന്‌ പിരിച്ച നികുതി തിഥെ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു .
 
>>മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നവർ സർക്കാരിന്‌ നൽകിയ ഭൂനികുതി ആയിരുന്നു തൈലേ
 
>>ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ വോട്ട്‌ മതിയെന്നും ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട്‌ വേണ്ട എന്നും വാദിച്ച എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഏതാണ്?
ആദ്യത്തെ രണ്ട്‌ എസ്റ്റേറ്റുകൾ
 
 >>മൂന്ന്‌ എസ്റ്റേറ്റുകളിലെയും ഓരോ അംഗത്തിനും ഓരോ വോട്ട്‌ തന്നെ വേണമെന്ന്‌ വാദിച്ചത്‌ ഏത് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് ?
മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റ്‌
 
>>പുതിയ നികുതികൾ ചുമത്തുന്നതിനായി ലൂയി പതിനാറാമൻ ജനപ്രതിനിധിസഭയായ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറൽ വിളിച്ച്‌ ചേർത്ത വർഷം ഏതാണ് ?
 1789
 
 >>ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തെ പോലെ സ്‌റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിനും മൂന്ന്‍ എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
 
 >>വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിലെ തർക്കം തുടരവെ തങ്ങളാണ്‌ ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌ ആരാണ് ?
മൂന്നാമത്തെ അസംബ്ലി
 
>>1789  ജൂൺ 20  - ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു

>>ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം - സ്വാതന്ത്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം
 
>>ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭമായി കണക്കാക്കുന്ന സംഭവംഏതാണ്?
ബാസ്റ്റിൽ ജയിലിന്റെ തകർച്ച
 
>>1789  ജൂലൈ 14- വിപ്ലവകാരികള്‍ ബൂര്‍ബന്‍ രാജവാഴ്ചയുടെ പ്രതീകമായിരുന്ന ബാസ്റ്റില്‍ ജയില്‍ തകര്‍ത്തു  
(ഇതിന്റെ  സ്മരണയ്ക്ക് ജൂലൈ 14 ഫ്രാൻസിലെ  ദേശീയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു )

>>1789-ആഗസ്റ്റ്‌ 12ന് പ്രസിദ്ധമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രഖ്യാപനം ഫ്രഞ്ച് നാഷണൽ  അസ്സംബ്ലി  പാസ്സാക്കി

>>പാരീസ്‌ നഗരത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന്‌ സ്ത്രീകൾ ഭക്ഷണം വേണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വേഴ്‌സായ്‌ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്‌ പ്രകടനം നടത്തിയതെന്ന് ?
1789 ഒക്ടോബർ

>>പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനയനുസരിച്ച്‌ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ഫ്രാൻസിനെ റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ?
1792 സെപ്റ്റംബർ

 >>രാജപക്ഷക്കാരെയെല്ലാം 1792 സെപ്തംബറിൽ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത സംഭവം ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു ?
സെപ്തംബർ കൂട്ടക്കൊല 

>>1793 ജൂലൈയില്‍ ആഭ്യന്തരകാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി റോബിസ്പിയറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ്? പൊതുസുരക്ഷാകമ്മിറ്റി
 
>> ശത്രുക്കളെന്നു തോന്നിയ എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്നതിനായി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ
സമയത്ത്‌ കലാപകാരികള്‍ ഉപയോഗിച്ച യന്ത്രം ഏതാണ്?
 ഗില്ലറ്റിൻ
 
 >>ആരുടെ ഭരണകാലമാണ്‌ ഫ്രഞ്ച്‌ ചരിത്രത്തിൽ ഭീകരവാഴ്ചക്കാലം എന്നറിയപ്പെട്ടത്?
റോബെസ്പിയർ

>>ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്ത് രൂപീകരിച്ച  പൊതുസുരക്ഷാ കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രധാന  അംഗങ്ങൾ ആരെല്ലാമായിരുന്നു ?
റോബിസ്പിയര്‍, മിറാബോ, ഡാൻടൻ
 
>>ലൂയി  XVI-ാമനും കുടുംബവും വധിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ?
1793
 
>>ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ?
അന്റോണിയോ ലാവോസിയർ
 
>>യൂറോപ്പിൽ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അന്ത്യം കുറിക്കുകയും,  സേച്ഛാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ആവുകയും, രാജ്യമെന്നാൽ പ്രദേശങ്ങളല്ല അവിടത്തെ ജനങ്ങളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത വിപ്ലവം -
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം

>>ഫ്രഞ്ച്‌വിപ്ലവാനതാരം  ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സിനെതിരായി രുപീകരിക്കപ്പെട്ട യുറോപ്യന്‍സഖ്യത്തെ നേരിട്ട്‌ വിജയം വരിക്കുന്നതില്‍ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത്‌  നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ആയിരുന്നു

>>ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം മുന്നോട്ട് വച്ച ആശയങ്ങൾ ഉൾകൊണ്ട് നെപ്പോളിയൻ നടത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം?
  • കർഷകരെ കൃഷിഭൂമിയുടെ ഉടമകളാക്കി
  • പൊതുകടം ഇല്ലാതാക്കാൻ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ചു
  • ഗതാഗത പുരോഗതിക്കായി നിരവധി റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു
  • പുരോഹിതന്മാരുടെമേല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം  ഏര്‍പ്പെടുത്തി.
  • സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ബാങ്ക്‌ ഓഫ്‌ ഫ്രാന്‍സ്‌ സ്ഥാപിച്ചു.
  • നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിച്ച്‌ ഒരു പുതിയ നിയമസംഹിതയുണ്ടാക്കി.

>>1792- വിപ്ലവകാരികൾ ഫ്രാൻസിനെ റിപ്പബ്ലിക് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

>>റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം രൂപം കൊണ്ട രാജ്യം - ഫ്രാൻസ്

>>പാർലമെന്റിൽ ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം എന്നീ ആശയങ്ങൾ ഉടലെടുത്ത രാജ്യം - ഫ്രാൻസ്

>>1799- നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ( ഏകാധിപത്യ ഭരണം )

>>1815- വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്പിയൻ സഖ്യ സൈന്യത്തോട് നെപ്പോളിയൻ പരാജയപ്പെട്ടു . സെന്റ് ഹെലേനാ ദ്വീപിലേയ്ക്ക് നാടുകടത്തി
 
>>1871-ൽ ഫ്രാൻസിലെ തൊഴിലാളികൾ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത്‌ ഏത് പേരില്‍ ?
പാരീസ്‌ കമ്മ്യൂൺ
 
>>ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരികൾ
  • ലൂയി പതിനാലാമൻ - ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി
  • ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ - എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി
  • ലൂയി പതിനാറാമൻ - ഗില്ലറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച്  വധിക്കപ്പെട്ട രാജാവ് 
  • നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് - ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ശിശു

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളും പുസ്തകങ്ങളും

>>റൂസ്സോ , വോൾട്ടയർ , മോണ്ടെസ്ക്യൂ - ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകിയ ചിന്തകന്മാർ
 
>>റൂസ്സോ -ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ

>>വോൾട്ടയർ -  ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്

>>ചാൾസ്  ഡിക്കൻസ് - A Tale of Two Cities (നോവൽ )

>>സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് (റൂസ്സോ) - ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ വേദപുസ്തകം

>>കൺഫെഷൻസ് - റൂസ്സോ

>>നിയമങ്ങളുടെ അന്തഃസത്ത (The Spirit of Laws)  - മോണ്ടെസ്ക്യൂ

>>ക്യാൻഡിഡ് - വോൾട്ടയർ
 
>>ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവം പ്രമേയമാക്കി ചാൾസ്‌ ഡിക്കൻസ്‌ രചിച്ച പ്രശസ്ത നോവൽ ഏതാണ് ?
എ ടെയിൽ ഓഫ്‌ ടു സിറ്റീസ്‌
 
 >>“ഫ്രാൻസ്‌ തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും” എന്ന്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്‌ ആരാണ് ?
മെറ്റേർണിക്‌ (ആസ്ട്രിയൻ ഭരണാധികാരി)
 
>>'ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം' സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ ദാർശനികൻ ആരാണ്?
റൂസ്സോ
 
>>റൂസ്സോ ജനിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ?
സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്‌
 
  >>റിപ്പബ്ലിക്‌ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം?
ദ സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട്‌
 
>>'ഭരിക്കുന്നവരും ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരും' തമ്മിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉടമ്പടിയുടെ ഫലമാണ്‌ ഭരണകൂടം എന്ന്‌ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്‌ ആരാണ് ?
റൂസ്സോ (Physiocrats)
 
>>വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ റൂസ്സോ എഴുതിയ കൃതി ഏതാണ്?
എമിലി
 
>>പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ച ചിന്തകൻ ആരാണ് ?
വോൾട്ടയർ
 
 >>വോൾട്ടയറിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് ?
ഫ്രാങ്കോയിസ്‌ മേരി അറൗട്ട്
 
>>യുക്തിചിന്ത, സമത്വം. മനുഷ്യസ്‌നേഹം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഫ്രഞ്ച്‌ ചിന്തകൻ ആരാണ് ?
വോൾട്ടയർ

 >>'ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം' സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ ദാർശനികൻ ആരാണ്?
റൂസ്സോ

 >>രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ച്‌ റിപ്പബ്ലിക്‌ ഭരണത്തിന്‌ വേണ്ടി നിലകൊണ്ട പ്രസ്ഥാനം ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു ?
 ജാക്കോബിൻ ക്ലബ്‌
 
>>ജാക്കോബിൻ ക്ലബിന്റെ നേതാവ് ആരായിരുന്നു ?
റോബെസ്പിയർ 
 
 >>ഫ്രഞ്ച്‌ ക്ലബ്ബായ ജാക്കോബിനിൽ അംഗമായ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണാധികാരി
 ആരാണ് ?
ടിപ്പുസുൽത്താൻ  
 
>>  ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ശ്രീരംഗപട്ടണത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മരം നട്ട ഇന്ത്യന്‍ ഭരണാധികാരി  
ടിപ്പുസുൽത്താൻ 
 
>>"സ്വാതന്ത്ര്യമായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലയിലാണ് " - റൂസ്സോയുടെ വാക്കുകൾ

>>ഗവണ്മെന്റിനെ നിയമനിർമാണം, കാര്യനിർവഹണം, നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണമെന്ന് വാദിച്ചത് - മോണ്ടെസ്ക്യൂ

>>"ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും "- ആസ്ട്രിൻ ഭരണാധികാരി  മെറ്റേർണിക്കിന്റെ വാക്കുകൾ

>>ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവത്തിന്റെ 100-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ പാരീസിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഗോപുരം ഏതാണ് ?
ഈഫൽ ടവർ

>>ഏതൊരാളിനും സ്വത്ത്‌ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ അറിയപ്പെടുന്നത്‌ ഏത് പേരില്‍ ?
ഫിസിയോക്രാറ്റുകൾ (Physiocrats)

>>മധ്യവർഗത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ആരാണ് ?
ഫിസിയോക്രാറ്റുകൾ


Previous Post Next Post