വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാ നിയമം 2000 (The information technology act 2000)

>> വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം സുരക്ഷിതവും ഭദ്രവുമാക്കാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും വേണ്ടി, UN നിയമങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച്  നടപ്പാക്കിയ നിയമമാണ് വിവര സാങ്കേതികവിദ്യാ നിയമം 2000.

>> 2000 ഒക്ടോബർ 17 നാണ് ഐ.ടി ആക്ട് 2000 എന്ന പേരിൽ സൈബർ നിയമമുണ്ടായി .

>> 2009 ഒക്ടോബർ 27 ന് ഇത് ഭേദഗതി ചെയ്തു.

>> പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്: പ്രമോദ് മഹാജൻ

>> നിയമം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി : കെ ആർ നാരായൺ

>> നിലവിൽ 124  വകുപ്പുകളും 14  അധ്യായങ്ങളും 2 പട്ടികകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു .

>> അദ്ധ്യായം 11 ൽ നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു .

>> സൈബർ നിയമം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സിംഗപ്പൂർ .

>> സൈബർ നിയമം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന ദക്ഷിണ ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ .

Cyber laws are divides in to 4
:

  • Laws relating to digital contracts
  • Laws relating to digital property
  • Laws relating to digital rights.
  • Law of cyber crimes.

>> IT Act 2000  പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് :

  • Legal recognition of electronic documents.
  • Legal recognition of digital signatures.
  • Offences and contraventions
  • Justice dispension system for cybercrimes.

സെക്ഷൻ 43 :
കമ്പ്യൂട്ടറിനും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിഴയും നഷ്ടപരിഹാരവും
(Section 43 - Penalty and Compensation for damage to computer, computer system, etc.

>> വൈറസ് ആക്രമണങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

സെക്ഷൻ 43 A:
വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനുള്ള നഷ്ട പരിഹാരം
(Section 43 A - Compensation for failure to protect data )

>> വ്യക്തികളുടെ സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതാണ്

സെക്ഷൻ 65 :
സൈബർ ടാംപറിങ്‌
(Section 65 - Tampering with computer source documents )

>> ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്‌ മാധ്യമത്തിലെ ശരിയായ രേഖകൾ മനഃപൂർവ്വം നീക്കംചെയ്യുകയോ മറയ്ക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ തെറ്റായരേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുക

>> വാറന്റ് ഇല്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്ന കുറ്റം

ശിക്ഷ : 3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയോ 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെയോ
 
സെക്ഷൻ 66:
ഹാക്കിംഗ്
(Section 66 - Computer related offence)

>> അനധികൃതമായി മറ്റൊരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുകയോ ഡാറ്റ/പ്രോഗ്രാമുകൾ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്
( 2008ലെ ഭേദഗതി നിയമപ്രകാരം ഹാക്കിംഗ്‌ എന്നത്‌ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ്‌ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നാക്കി)

ശിക്ഷ : 3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയോ 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ വിധിക്കപ്പെടാം

>> ഹാക്കർമാർ മൂന്നു തരം :

White  Hat  Hackers  :

അംഗീകൃത ഹാക്കർമാർ
ഗവണ്മെന്റിന്റെ  ഭാഗമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു (സൈബർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ)

Black Hat Hackers :
സാമ്പത്തിക കുറ്റത്തിനോ മറ്റു ദുരുദ്ദേശങ്ങൾക്കായോ ക്രിമിനൽ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുകയറുന്ന ഒരു സൈബർ ക്രിമിനൽ

Grey Hat Hackers :
ഉടമയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നവൻ, എന്നാൽ  ക്രിമിനൽ ഹാക്കർ അല്ല .


സെക്ഷൻ 66 B :
ഇലക്ട്രോണിക്‌ ഉപകരണങ്ങളുടെ മോഷണം / മോഷണ വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കൽ
(Section 66 B - Punishment for dishonestly receiving stolen computer resource or communication device )

ശിക്ഷ : 3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയോ ഒരു  ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ

സെക്ഷൻ 66 C:
വ്യക്തിവിവര മോഷണത്തിനുള്ള ശിക്ഷ
(Section 66 C - Punishment for identity theft )

>> മറ്റുവ്യക്തികളുടെ യൂസർനെയിം  പാസ്സ്‌വേർഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ എ ടി എം കാർഡ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മോഷണം

ശിക്ഷ :3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയോ 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ വിധിക്കാം

സെക്ഷൻ 66 D :

ആൾമാറാട്ടം നടത്തുക
(Section 66 D -  Punishment for cheating by personation by using computer resources)

>> വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും  മറ്റു വ്യക്തികളെ അപമാനിക്കുന്നത്, വ്യാജഫോൺ കോളുകൾ  എന്നിവ ശിക്ഷാർഹമാണ്

ശിക്ഷ :3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയോ 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ

സെക്ഷൻ 66 E :
സ്വകാര്യതപഹരണം
(Section 66 E  - Punishment for violation of privacy )

>> അനുവാദം കൂടാതെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും  ശിക്ഷാർഹമാണ്

ശിക്ഷ :3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയോ 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ  

സെക്ഷൻ 66 F :
സൈബർ ടെററിസം
(Section 66 F - Punishment for cyber terrorism )

>> രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ, പരമാധികാരം, ഐക്യം, അഖണ്ഡത എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ

>> കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയെ വാറന്റ് ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം

>> ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത കുറ്റം   

ശിക്ഷ : ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ

സെക്ഷൻ 67 :
അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ എന്നിവ ഇലക്ട്രോണിക്‌ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ ട്രാൻസ്മിറ്റ്‌ ചെയ്താലോ ഉള്ള  ശിക്ഷ
(Section 67 - Punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form )

ശിക്ഷ : 3 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും  5 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിക്കപ്പെടും
കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ 5 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും  10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിക്കപ്പെടും

സെക്ഷൻ 67 A :
ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം പ്രചരണം
(Section 67 A -  Punishment for publishing or transmitting material containing sexually explicit act, etc in electronic form )

ശിക്ഷ : 5 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും  10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിക്കപ്പെടും
കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ 7 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും  10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിക്കപ്പെടും

സെക്ഷൻ 67 B :
കുട്ടികളുടെ അശ്ലീലചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം
(Section 67 B -  Punishment for publishing or transmitting material depicting children in sexually explicit act, etc in electronic form )

ശിക്ഷ : 5 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും  10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിക്കപ്പെടും
കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ 7 വർഷം തടവ് ശിക്ഷയും  10 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിക്കപ്പെടും

സെക്ഷൻ 72 :
സ്വകാര്യതയ്ക്കും രഹസ്യാത്മകതക്കും എതിരായുള്ള ശിക്ഷ
(Section 72 - Penalty for breach of confidentiality and privacy )

>> അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യവസ്തുക്കൾ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്, പുസ്തകം, രജിസ്റ്റർ, കത്തിടപാടുകൾ, വിവരങ്ങൾ, പ്രമാണം തുടങ്ങിയവ കൈവശപ്പെടുത്തൽ

ശിക്ഷ : 2 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയോ 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ

സെക്ഷൻ 77 B :
മൂന്ന്‌ വർഷം തടവ്‌ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്ക്‌ ജാമ്യം ലഭിക്കും
(Section 77 B - Offences with 3 years imprisonment to be bailable)

>> 1973  ലെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് 3 വർഷത്തിനു മുകളിൽ തടവ്  ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ കൊഗ്‌നൈസിബിൾ കുറ്റങ്ങളും , 3 വർഷം വരെ തടവ്  ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ  ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതുമാണ് .

Previous Post Next Post