അറസ്റ്റ് (Arrest) (ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമസംഹിത - V)CRPC സെക്ഷൻ 41 :
പോലീസിന്‌ എപ്പോൾ വാറണ്ട്‌ കൂടാതെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം
(Section 41 - When Police may arrest without warrant)

  • പോലീസിന് വാറന്റ് കൂടാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ :-
  1. ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, തിരിച്ചറിയാവുന്ന കുറ്റം (cognizable offence) ചെയ്യുന്നവൻ
  2. പരാതിയുടെയോ, വിവരത്തിന്റെയോ, സംശയത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വ്യക്തി കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന്‌ വിശ്വസിക്കാന്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‌ വ്യക്തമായ കാരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍
  3. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ ശരിയായ അന്വേഷണത്തിനു വേണ്ടി
  4. ഒരു വ്യക്തി തെളിവ്‌ നശിപ്പിക്കാനോ, കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ
  5. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കോ മറ്റോ, എന്തെങ്കിലും പ്രേരണയോ ഭീഷണിയോ വാഗ്ദാനമോ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് കുറ്റം ചെയ്ത  വ്യക്തിയെ തടയുന്നതിന്
  6. കോടതിയിൽ ഹാജകരാകാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകാത്ത വ്യക്തിക്ക് എതിരെ
  7. ഏഴ്‌ വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്തതോ, ഏഴ്‌ വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടിയതോ ആയ ശിക്ഷ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള  ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാവുന്ന കുറ്റം ചെയ്തു എന്നു വിശ്വസിക്കാന്‍ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‌ വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ടെങ്കില്‍.


CRPC സെക്ഷൻ 41 A :
പോലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പാകെ ഹാജരാകുന്നതിന്‌ വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടീസ്
(Section 41 A - Notice of appearance before Police Officer)

>> നിലവില്‍ അറസ്റ്റ്‌ ആവിശ്യമില്ലാത്തതും എന്നാല്‍ എതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയാവുന്ന കുറ്റം ചെയ്തതായി സംശയാസ്പദമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ  പോലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‌ അയാളെ തന്റെ മുന്നില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്‌  നോട്ടീസ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കാം.

>> ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് അത്തരം ഒരു അറിയിപ്പ് നൽകിയാൽ, അറിയിപ്പിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ കടമയാണ്.

CRPC സെക്ഷൻ 41 B :
അറസ്റ്റിന്റെ നടപടിക്രമവും അറസ്റ്റ്‌ നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളും
(Section 41 B - procedure of arrest and duties of officer making arrest )

>> യൂണിഫോമും തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും ധരിച്ചിരിക്കണം.

>> അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമോ അറസ്റ്റ് നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ മാന്യനായ അംഗമോ ആയ ഒരു സാക്ഷിയെങ്കിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതും അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ ഒപ്പുവച്ചതുമായ ഒരു അറസ്റ്റ് മെമ്മോറാണ്ടം തയ്യാറാക്കണം

>> മെമ്മോറാണ്ടം അയാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ,അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഒരു ബന്ധുവിനെയും ഇല്ലെങ്കില്‍ ഒരു സുഹൃത്തിനെയും അറിയിക്കാമെന്ന്‌ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ അറിയിക്കണം

CRPC സെക്ഷൻ 41 D:
ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത്‌ താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു അഭിഭാഷകനെ കാണുവാൻ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിനുള്ള അവകാശം
(Section 41 D - Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation )

CRPC സെക്ഷൻ 43 :
സ്വകാര്യവ്യക്തിയാലുള്ള അറസ്റ്റും അപ്രകാരം അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്താലുള്ള നടപടിക്രമവും
(Section 43 - Arrest by private person and procedure on such arrest )

>> പ്രഖ്യാപിത കുറ്റവാളിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കാത്തതും തിരിച്ചറിയാവുന്ന കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം.

>> ഉടനെ തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ  ഹാജരാക്കണം

>> വാറണ്ടില്ലാത്ത അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാവുന്ന കുറ്റം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ  അയാളെ പോലീസിന്‌ വീണ്ടും അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം.

>> പ്രതി തന്റെ ശരിയായ പേരും വിലാസവും പോലീസിനോട്‌ വ്യക്തമാക്കാന്‍ വിസമ്മതിച്ചാല്‍ അയാളെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം.

>> കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാ എന്ന്‌ വിശ്വസിക്കാന്‍ പറ്റിയ കാരണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മൊഴി ശേഖരിച്ചശേഷം ഉടനെ വിട്ടയക്കാം.

CRPC സെക്ഷൻ 44 :
മജിസ്‌ട്രേറ്റിനാലുള്ള അറസ്റ്റ്‌
(Section 44 - Arrest by Magistrate )

>> ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ, ഒരു ജൂഡിഷ്യന്‍ മജിസ്ട്രേറ്റിനോ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിലോ, അധികാരപരിധിക്കുള്ളിലോ ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ സ്വന്തമായോ, മറ്റൊരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാലോ  അറസ്റ്റ്‌  ചെയ്യാം

CRPC സെക്ഷൻ 46 :
അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌ എങ്ങനെയെന്ന്‌
(Section 46 - Arrest how made )

>> വാക്കാലോ പ്രവര്‍ത്തിയിലോ കസ്റ്റഡിയില്‍ കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‌ ബലമായി പിടിച്ച്‌ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയോ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം.

>> ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തെ ചെറുക്കുകയോ അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, പോലീസ്
ഉദ്യോഗസ്ഥന്‌  അറസ്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാം.

>> വധശിക്ഷയോ, ജീവപര്യന്തമോ, കിട്ടാന്‍ സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്രതികളെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന ബലപ്രയോഗത്തിന്‌ പോലീസിന്‌ അവകാശം ഇല്ല.

CRPC സെക്ഷൻ 50 :
അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളെ അറസ്റ്റിനുള്ള കാരണങ്ങളും ജാമ്യത്തിനുള്ള അവകാശവും അറിയിക്കണമെന്ന്‌
(Section 50 - Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail )

>> വാറണ്ട് കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌താൽ  അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാരണവും മറ്റു വിവരങ്ങളും  ഉടൻ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

>> ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണെങ്കിൽ ജാമ്യത്തിന്റെ അര്‍ഹത അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ  പോലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിക്കണം.

CRPC സെക്ഷൻ 51:
അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളെ ദേഹപരിശോധന ചെയ്യൽ
(Section 51 - Search of arrested person )

>> ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും സുരക്ഷിതമായി കസ്റ്റഡിയിൽ വയ്ക്കാം.

>> അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വസ്തു പിടിച്ചെടുത്താൽ, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈവശം വച്ച സാധനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന രസീത് വ്യക്തിക്ക് നല്‍കണം.

>> സ്ത്രികളെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ ദേഹപരിശോധന നടത്തണം .

CRPC സെക്ഷൻ 53 :
പോലീസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അപേക്ഷയിന്മേൽ പ്രതിയെ ചികിത്സകൻ പരിശോധിക്കുന്നത്‌
(Section 53- Examination of accused by medical practitioner at the request of Police )

>> ആവിശ്യമെങ്കില്‍ ഒരു മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറെ (ഡോക്ടറെ) കൊണ്ട്‌ പരിശോധന നടത്തണം .

>> സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ വനിതാ ഡോക്ടര്‍ നിര്‍ബന്ധം.

CRPC സെക്ഷൻ 54 :
അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളിനെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പരിശോധിക്കൽ
(Section 54 - Examination of arrested person by medical officer )

>> ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുമ്പോൾ  മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍/രജിസ്റ്റേര്‍ഡ്‌ ഡോക്ടറെക്കൊണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്

>> സ്ത്രീ എങ്കില്‍ വനിതാ ഡോക്ടര്‍ മാത്രമേ പരിശോധന നടത്താവൂ.

>> ദേഹത്തെ മുറിവുകള്‍, ആക്രമണത്തിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഏകദേശ സമയം രേഖപ്പെടുത്തണം.

>> പരിശോധനാ  റിപ്പോര്‍ട്ട്‌  കുറ്റവാളിക്കോ, അയാള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആള്‍ക്കോ ഡോക്ടര്‍ അയച്ച്‌ നല്‍കണം.

CRPC സെക്ഷൻ 57 :
അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളെ 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ തടങ്കലിൽ വെക്കരുതെന്ന്‌
(Section 57 - Person arrested not to be detained more than 24 hours )

>> കേസിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ന്യായമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് വാറന്റില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല

CRPC സെക്ഷൻ 151 :
തിരിച്ചറിയാവുന്ന  കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്‌ തടയാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക
(Section 151- Arrest to Prevent commission of cognizable offences )

>> മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെയും വാറന്റില്ലാതെയും അത്തരം  വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
 
CRPC സെക്ഷൻ 167 :
അന്വേഷണം 24 മണിക്കൂറിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോഴുള്ള നടപടിക്രമം
(Section 167 - Procedure when investigation cannot be completed in 24 hours)

>> 24 മണിക്കൂറിനകം അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുകയും ആരോപണത്തിന്‌ അടിസ്ഥാന തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്താല്‍
തുടരന്വേഷണത്തിനായി കസ്റ്റഡി നീട്ടല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാം.

>> ഇതിനായി കേസ്‌ ഡയറി അടുത്തുള്ള ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്‌ കൈമാറുകയും പ്രതിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിന്‌ കൈമാറുകയും വേണം.

>> കേസിന്റെ അധികാരപരിധിയെ മജിസ്ട്രേറ്റിനാണ്‌ കൈമാറിയതെങ്കില്‍ പ്രതിയെ 15 ദിവസത്തേക്ക്‌ ഉചിതമായ കസ്റ്റഡിയില്‍ തടഞ്ഞു വെയ്ക്കാന്‍ അധികാരം നല്‍കാം.

>> ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറ്റാരോപണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആളെ 15 ദിവസത്തിലധികം പോലീസ്‌ കസ്റ്റഡിയിലല്ലാതെ തടഞ്ഞ്‌ വയ്ക്കുന്നതിന്‌ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്‌ അനുവാദം നൽകാം.

Previous Post Next Post