ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ നദികൾ



ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികൾ

 • പെരിയാർ
 • തൊടുപുഴ
 • പാമ്പാർ
 • തലയാർ


>> ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന്‌ ഉത്ഭവിച്ച്‌ കിഴക്കോട്ടൊഴുകി കാവേരിയിൽ പതിക്കുന്ന നദി ?
പാമ്പാർ

>> പാമ്പാറിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം :
ബെൻമൂർ കുന്നുകൾ

>> മറയൂർ ചന്ദനക്കാട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി ?
പാമ്പാർ

>> തൂവാനം വെള്ളചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ?
പാമ്പാർ

>> പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്‌ :
ശിവഗിരി മല (ഇടുക്കി)

മൂന്നാറിൽ സംഗമിക്കുന്ന നദികൾ

 • മുതിരപ്പുഴ
 • നല്ലതണ്ണി
 • കുണ്ടള


പെരിയാറിന്റെ പോഷകനദികൾ  

 • മുല്ലപ്പെരിയാർ
 • പെരുന്തുറയാർ
 • കട്ടപ്പനയാർ
 • ചെറുതോണിയാർ
 • മുതിരമ്പുഴ
 • തൊട്ടിയാർ
 • ഇടമലയാർ


ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ

 • തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം
 • ചീയപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം
 • കീഴാർക്കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം
 • തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം
 • കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം
 • ചിന്നക്കനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം
 • ന്യായമകാട്‌  വെള്ളച്ചാട്ടം
 • ചെലർ കോവിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം
 • ലക്കം വെള്ളച്ചാട്ടം
 • ആറ്റുകാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം
 • വാളറ വെള്ളച്ചാട്ടം


>> നേര്യമംഗലത്തിനും അടിമാലിക്കും ഇടയിലുള്ള കൊച്ചി - ധനുഷ്‌കോടി ഹൈവേയിൽ (ദേശീയപാത 49) ഏഴ് തട്ടുകളായി കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ?
ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം

>> ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിലൊന്നായ പാമ്പാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ?
തൂവാനം വെള്ളച്ചാട്ടം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രകൃതിദത്ത തടാകങ്ങൾ

 • ഇരവികുളം തടാകം
 • ദേവികുളം തടാകം
 • ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ


Previous Post Next Post