മമ്പുറം തങ്ങൾ>> മമ്പുറം  തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ പേര്‌ :
സയ്യിദ്‌ അലവി തങ്ങൾ

>> മമ്പുറം തങ്ങൾ ജനിച്ച സ്ഥലം :
യെമൻ

>> മമ്പുറം തങ്ങൾ മലബാറിൽ എത്തിയ വർഷം :
1769

>> കേരളത്തിലെത്തിയ മമ്പുറം തങ്ങൾ എവിടെയാണ്‌ താമസിച്ചിരുന്നത്‌ ?
മലപ്പുറം (സയ്യിദ്‌ ഹസ്സൻ ജിഫ്രിയോടൊപ്പം)

>> സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ :
മമ്പുറം തങ്ങൾ

>> ഏത്‌ കവിതയിലൂടെയാണ്‌ മമ്പുറം തങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ്‌ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്‌ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്‌ ?
സൈഫുൾ ബത്താർ

>> ചേരൂർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതാവ്‌ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ?
മമ്പുറം സയിദ്‌ അലവി തങ്ങൾ

>> മമ്പുറം തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം :
മമ്പുറം മഖാം, തിരൂരങ്ങാടി

Previous Post Next Post