വേമ്പനാട്ട് കായൽ>> വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം :
205  ച.കി.മീ

>> ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കായൽ :
വേമ്പനാട്ട് കായൽ

>> നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്ന കായൽ ഏത്?
വേമ്പനാട്ട് കായൽ / പുന്നമട കായൽ

>> ജലോത്സവങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി

>> പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ട്രോഫി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?
നെഹ്‌റു ട്രോഫി

>> 1952  ലെ  പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ട്രോഫിയുടെ ആദ്യത്തെ ജേതാവ് ആരായിരുന്നു?
നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ

>> ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഹ്‌റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയത് :
കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ

>> കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ബോട്ട് :
ആദിത്യ

>> ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ബോട്ടായ  ആദിത്യ സർവീസ് ആരംഭിച്ച കായൽ ഏത് ?
വേമ്പനാട്ട് കായൽ

>> ആദിത്യ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ?
വൈക്കോമ-തവണക്കടവ്

വേമ്പനാട്ട്കായലിലെ  പ്രധാന ദ്വീപുകൾ

 • വെല്ലിങ്ടൺ ദ്വീപ്
 • വൈപ്പിൻ
 • വല്ലാർപ്പാടം
 • കടമക്കുടി
 • പാതിരാമണൽ

>> കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദ്വീപ് ഏത്?
വെല്ലിങ്ടൺ

>> കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ദ്വീപ് ഏത്?
വൈപ്പിൻ

>> പ്രകൃതിദത്തമായ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ  ദ്വീപ് ?
പാതിരാമണൽ

>> ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണ്ണീർ തടം  ഏത്?
വേമ്പനാട്ട് കായൽ

വേമ്പനാട് കായൽ ഉൾപ്പെടുന്ന  ജില്ലകൾ

 • ആലപ്പുഴ
 • കോട്ടയം
 • എറണാകുളം

>> തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേ, തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് എന്നിവ  നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കായൽ ?
വേമ്പനാട്ട് കായൽ

>> കുട്ടനാടിനെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ബണ്ട് ?
തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേ

>> തോട്ടപ്പള്ളി പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത വർഷം :
1954  

>> തോട്ടപ്പള്ളി സ്‌പിൽവേയുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയ വർഷം :
1955

>> തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദേശീയ പാത :
NH 66

>> കുട്ടനാട്ടിലെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കേറുന്നത് തടയാൻ നിർമ്മിച്ച ബണ്ട് ?
തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട്  (1975 )

>> വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഏത് കായലിന്റെ തീരത്താണ്  ?
വേമ്പനാട്ട് കായൽ

>> വേമ്പനാട്ട്‌ കായലിന്റെ തീരത്ത്‌ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടൂറിസം കേന്ദ്രം ?
കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതം

>> കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ജില്ല :
കോട്ടയം

>> കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകൾ
ബേക്കേഴ്‌സ് എസ്റ്റേറ്റ്, വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം

>> കൊച്ചി തുറമുഖം ഏത് കായലിന്റെ ഭാഗമാണ് ?
വേമ്പനാട്ട് കായൽ

>> ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തടാക തുറമുഖം ഏത്?
കൊച്ചി തുറമുഖം

വേമ്പനാട്ട്  കായലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ

 • മീനച്ചിലാർ
 • അച്ചൻകോവിലാർ
 • പമ്പ
 • മണിമലയാർ
 • പെരിയാർ
 • മൂവാറ്റുപുഴയാർ

>> വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്ന നദി ഏത്?
പമ്പ

>> കൊച്ചിയിൽ വേമ്പനാട്ട് കായൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ?
വീരൻ പുഴ, കൊച്ചികായൽ

വേമ്പനാട്ട് കായൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റു പേരുകൾ

 • വീരൻ പുഴ - കൊച്ചി
 • കൊച്ചികായൽ - കൊച്ചി  
 • പുന്നമട - ആലപ്പുഴ
 • കൈതപ്പുഴക്കായാൽ (ആലപ്പുഴയിൽ വേമ്പനാട് കായലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ   )

>> 1913  ൽ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കായൽ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വച്ചാണ് ?
വേമ്പനാട്ട് കായൽ

>> വേമ്പനാട്ട് കായൽ റാംസാർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ വർഷം :
2002

>> 2002 ജുലായ്‌ 27-ന്‌ കുമരകം ബോട്ടപകടം ഉണ്ടായത്‌ ഏത്‌ കായലിലാണ്‌?
വേമ്പനാട്ടുകായൽ

Previous Post Next Post