കേരളത്തിലെ പ്രധാന വള്ളം കളികൾ

>> കേരളത്തിലെ വള്ളംകളി സീസൺ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന വള്ളം കളി ?
ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി

>> ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളം കളി നടക്കുന്ന നദി ?
പമ്പ

>> അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ നടത്തുന്ന വള്ളം കളി ?
ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളി

>> മലയാള മാസമായ മിഥുനത്തിലെ മൂലം നാളിൽ നടക്കുന്ന വള്ളം കളി ?
ചമ്പക്കുളം വള്ളംകളി

>> അച്ചൻകോവിൽ നദിയുടെ പോഷക നദിയായ പായിപ്പാട്‌ നദിയിൽ എല്ലാവർഷവും ഓണക്കാലത്ത്‌ നടക്കുന്ന വള്ളംകളി ?
പായിപ്പാട്‌ വള്ളംകളി

>> ഹരിപ്പാട്‌ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വള്ളംകളി
പായിപ്പാട്‌ വള്ളംകളി

>> ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന വള്ളം കളി ?
ആറന്മുള വള്ളംകളി

>> ആറന്മുള വള്ളംകളി നടക്കുന്ന നദി ?
പമ്പാനദി

>> ചിങ്ങമാസത്തിലെ ഉതൃട്ടാതിനാളിൽ  പമ്പാനദിയിൽ നടക്കുന്ന  വള്ളം കളി ?
ആറന്മുള വള്ളംകളി

>> എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൊച്ചി കായലിൽ എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ അവസാനം നടത്തുന്ന വള്ളംകളി?
ഇന്ദിരാഗാന്ധി വള്ളംകളി

>> രാജീവ്ഗാന്ധി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന നദി ?
പമ്പാ നദി

>> മദർതെരേസ വള്ളം കളി നടക്കുന്ന നദി ?
അച്ചൻകോവിലാർ

>> അയ്യങ്കാളി വള്ളം കളി നടക്കുന്ന കായൽ ?
വെള്ളായണി കായൽ

>> ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്ന കായൽ ?
കന്നേറ്റികായൽ

>> ശ്രീനാരായണ ജയന്തി വള്ളംകളി നടക്കുന്നതെവിടെ ?
കുമരകം

>> താഴത്തങ്ങാടി ബോട്ട്‌ റെയ്‌സ്‌ നടക്കുന്ന നദി ?
മീനച്ചലാർ

>> വള്ളം കളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന  പാട്ട് ?
വഞ്ചിപ്പാട്ട്

>> വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ?
രാമപുരത്ത്  വാര്യർ

നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി>> ഓളപ്പരപ്പിലെ ഒളിംപിക്സ്‌ എന്ന്‌ അിറയപ്പെടുന്ന വള്ളം കളി ?
നെഹ്‌റുട്രോഫി വള്ളംകളി

>> ജലോത്സവങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വള്ളം കളി  ?
നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി

>> നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളം കളി നടക്കുന്ന കായൽ ഏത് ?
വേമ്പനാട്ട് കായൽ / പുന്നമട കായൽ

>> നെഹ്‌റുട്രോഫി വള്ളംകളി ആരംഭിച്ച വർഷം ?
1952

>> പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ട്രോഫി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ?
നെഹ്‌റു ട്രോഫി

>> 1952  ലെ  പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് ട്രോഫിയുടെ ആദ്യത്തെ ജേതാവ് ആരായിരുന്നു?
നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ

>> ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം ?
നടുഭാഗം ചുണ്ടൻ

>> ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഹ്‌റു ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം  ?
കാരിച്ചാൽ ചുണ്ടൻ

>> 66-ാമത്‌ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗ്യ ചിഹ്നം ?
കുഞ്ഞാത്തു
Previous Post Next Post