നവോത്ഥാന സംഘടനകളും സ്ഥാപകരും>> കുര്യാക്കോസ്‌ ഏലിയാസ്‌ ചാവറ (ചാവറയച്ചൻ) സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ ?

 • CMI (Carmelets  of  Mary  Immaaculate) - 1831
 • അമലോത്ഭവദാസ സംഘം
 • Sisters  of  the Congregation  of  the Mother  of  Carmel  (CMC) -1866


>> വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ ?

 • ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം
 • കേരള മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘം
 • അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലീം മഹാജനസഭ -1920


>> ഡോ. പൽപ്പു സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ ?

 • തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവ സഭ
 • മലബാർ ഇക്കണോമിക്‌ യൂണിയൻ
 • ഗ്രേറ്റർ ഈഴവ അസോസിയേഷൻ (മഹാ ഈഴവ സംഘം/ ഈഴവ മഹാസഭ)


>> ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ ?

 • സമസ്ത കേരളീയ അരയ മഹാജനയോഗം - 1919
 • അരയവംശ പരിപാലന യോഗം
 • അരയ സർവ്വീസ്‌ സൊസൈറ്റി


>> പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനകൾ ?

 • കല്യാണദായിനി സഭ
 • ജ്ഞാനോദയം സഭ
 • സുധർമ്മ സൂര്യോദയ സഭ
 • അരയ വംശോധരണി സഭ
 • അരയ സമാജം - 1907
 • അഖില കേരള അരയ മഹാസഭ -1922


>> 1913 - ൽ കൊച്ചിൻ പുലയ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ?
പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പൻ, കൃഷ്ണാദിയാശാൻ

>> ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം (എസ്‌.എൻ.ഡി.പി) സ്ഥാപിച്ചതാര് ?
ശ്രീനാരായണഗുരു (1903 )

>> തൈക്കാട്‌ അയ്യ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ?
ശൈവപ്രകാശ സഭ

>> സമത്വ സമാജ സ്ഥാപകൻ ?
വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ (1836)

>> സാധുജനപരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ?
അയ്യങ്കാളി (1907)

>> വാഗ്ഭടാനന്ദൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ?
ആത്മവിദ്യാസംഘം (1917)

>> ആനന്ദമഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ?
ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (1918)

>> സഹോദര സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ?
സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ (1917)

>> പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭ (പി.ആർ.ഡി.എസ്‌) യുടെ സ്ഥാപകൻ ?
പൊയ്കയിൽ യോഹന്നാൻ (1909 )

>> ഈഴവ അസോസിയേഷൻ  സ്ഥാപിച്ചത് ?
ടി.കെ. മാധവൻ (1902)

>> നായർ സർവ്വീസ്‌ സൊസൈറ്റി (എൻ.എസ്‌.എസ്‌)യുടെ സ്ഥാപകൻ ?
മന്നത്ത്‌ പത്മനാഭൻ (1914)

>> കോഴിക്കോട്‌ മഹാബോധി ബുദ്ധമിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ?
സി. കൃഷ്ണൻ

>> തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭ സ്ഥാപിച്ചത് ?   
പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ്‌ (1921)

>> ചേരമൻ ദൈവ സഭ  സ്ഥാപിച്ചത് ?
സോളമൻ മാർക്കോസ്‌

>> ആനന്ദതീർത്ഥൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ?
ജാതിനാശിനിസഭ (1933)  

>> സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ?
ആഗമാനന്ദസ്വാമി

>> ആത്മ ബോധോദയ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ?
ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ

>> കേരള പുലയ മഹാസഭ (കെ.പി.എം.എസ്‌)യുടെ സ്ഥാപകൻ ?
പി.കെ. ചാത്തൻ മാസ്റ്റർ(1970)

Previous Post Next Post