കേരള നിയമസഭ സ്പീക്കർ



>> കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ സ്പീക്കർ ആരായിരുന്നു ?
ആർ.ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി

>> കേരള നിയമസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്പീക്കർ ?  
കെ.എം.സീതി സാഹിബ്‌

>> കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ പ്രോടേം സ്പീക്കർ ?
റോസമ്മ പുന്നുസ്‌

>> കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രോടേം സ്പീക്കർ പദവിവഹിച്ച വ്യക്തി ?
റോസമ പുന്നൂസ്‌

>> കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ?
കെ.ഒ.ഐഷാ ഭായി

>> കേരള നിയമസഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ആയ വ്യക്തി ?
നഫീസത്ത്‌ ബീവി

>> ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സ്പീക്കറായിരുന്ന വ്യക്തി ?  
വക്കം പുരുഷോത്തമൻ

>> കാലാവധി തികച്ച ആദ്യ കേരള സ്പീക്കർ ആര്  ?
എം. വിജയകുമാർ

>> ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന സ്പീക്കർ ആര്?
എ.സി. ജോസ്‌

>> പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ കേരള നിയമസഭ സ്പീക്കർ ആര് ?
കെ.എം.സീതി സാഹിബ്‌

>> പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച രണ്ടാമത്തെ കേരളനിയമസഭ സ്പീക്കർ ?
ജി.കാർത്തികേയൻ

>> ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കാസ്റ്റിംഗ്‌ വോട്ട്‌ വിനിയോഗിച്ച സ്പീക്കർ ആര് ?
എ.സി. ജോസ്‌

>> 14-ാം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ :  
പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

>> 14-ാം നിയമസഭ പ്രോടേം സ്പീക്കർ :  
എസ്‌. ശർമ

>> 14-ാം നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ :  
വി. ശശി

>>ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ആരാണ്?
എ എൻ ഷംസീർ

>> ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ :  
ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ

 

Previous Post Next Post