ആനി ബസന്റ്

 


>> ആനി ബസന്റ് ജനിച്ച വർഷം ?
1847

>> ആനി ബസന്റിന്റെ ജന്മദേശം ?
ലണ്ടൻ

>> ആനി ബസന്റിന്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ?
ആനിവുഡ്  

>> ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വന്ദ്യവയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ?
ആനി ബസന്റ്‌

>> ആനി ബസന്റ്‌ ഇന്ത്യയിലേക്ക്‌ വന്ന വർഷം ?
1893

>> ആനി ബസന്റ് തിയോസഭയ്ക്കല സൊസൈറ്റിയിൽ അംഗമായ വർഷം ?
1889  മെയ് 21

>> തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയ വ്യക്തി ?
ആനി ബസന്റ്‌

>> ആനി ബസന്റ്‌ കോൺഗ്രസ്സിൽ അംഗമായ വർഷം
1914

>> INC യുടെ ആദ്യ വനിതാ  പ്രസിഡന്റ്  ?
ആനി  ബസന്റ്

>> ആനിബസന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഹോം റൂൾ  ലീഗ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ?
1916 ഓഗസ്റ്റ് 1

>> 1898-ൽ ബനാറസിൽ സെന്റ്രൽ ഹിന്ദു കോളേജ്‌ സ്ഥാപിച്ചതാര് ?
ആനി ബസന്റ്‌

>> ആനി ബസന്റ്‌ ആരംഭിച്ച പത്രങ്ങൾ :

  • കോമൺ വീൽ
  • ന്യൂ ഇന്ത്യ


>> ആനി ബസന്റ്‌ അഡയാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹോംറൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്‌
1916 സെപ്തംബറിൽ

>> ഹോംറൂൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്
ആനി ബസന്റ്‌

>> കോൺഗ്രസ്സ്‌ പ്രസിഡന്റായ ആദ്യ വനിത
ആനി ബസന്റ്‌ (1917, കൽക്കട്ട സമ്മേളനം)

>> 1917-ൽ വുമൺസ്‌ ഇന്ത്യാ അസോസിയേഷൻ ആരംഭിച്ചത്‌
ആനി ബസന്റ്‌

>> "സ്വാതന്ത്ര്യം ബ്രിട്ടന്റെ ഔദാര്യമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ അവകാശമാണ്‌” എന്ന്‌ പ്രഖ്യാപിച്ച വനിത ?
ആനി ബസന്റ്‌

>> ആനി ബസന്റ് അന്തരിച്ച വർഷം  ?
1933

>> ആനി ബസന്റിന്റെ അന്ത്യ വിശ്രമസ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത്‌ ?
ഗാർഡൻ ഓഫ്‌ റിമംബറൻസ്‌

>> ആനി ബസന്റിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ :

  • വേക്ക്‌ അപ്പ്‌ ഇന്ത്യ
  • ഏൻഷ്യന്റ്‌ വിസ്ഡം
  • വൈ അയാം എ സോഷ്യലിസ്റ്റ്‌
  • ദ ലോ ഓഫ്‌ പോപ്പുലേഷൻ
  • മൈ പാത്ത്‌ ടു എത്തീസം
Previous Post Next Post